Canada og USA opplever nå en helsekrise på grunn av stadig vanligere bruk av sterke smertestillende stoffer eller opioider. En tredel av befolkningen i USA lider av kroniske smerter som har fått legene til å skrive ut resepter på sterke smertestillende stoffer 289 millioner ganger bare i 2016.

Medisiner med opioider er dyrere enn heroin solgt på svartebørsen.

Vi har ingen pålitelig oversikt over hvor mange pasienter som er blitt avhengige av opioider.

Helsedepartementet antok i 2015 at antallet amerikanere som misbrukte opioider var 12,5 millioner, og at mer enn 33 000 amerikanere døde av dem. Hittil i år har denne helsekrisen kostet 78,5 milliarder dollar.

I 2016 var antall dødsfall på grunn av overdose med medisinering med opioider eller ulovlige opioider i De Forente stater nesten like stort som antall dødsfall på veiene, og markert høyere enn ofre for terroristangrep i hele verden.

Den 10. august erklærte president Trump at opioid-krisen var en «nasjonal nødssituasjon».

En studie av professor Alan B. Krueger ved Princeton-universitetet kastet lys over den nære sammenhengen mellom opioid-krisen og kollapsen på arbeidsmarkedet.

En undersøkelse fra valgkrets til valgkrets viser at 50 % av menn mellom 25 og 54 år som er arbeidsløse har erfart stadig dårligere helse. De er ikke lenger i stand til å finne seg arbeid, og er nødt til å ta sterke smertestillende midler hver dag. Denne observasjonen gjelder ikke for kvinner.

Where Have All the Workers Gone ? An Inquiry into the Decline of the U.S. Labor Force Participation Rate, Alan B. Krueger, Brookings Institution, September 8, 2017.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no