Voltaire Network

USA: Opioid-krisen er knyttet til tap av jobb

+

Canada og USA opplever nå en helsekrise på grunn av stadig vanligere bruk av sterke smertestillende stoffer eller opioider. En tredel av befolkningen i USA lider av kroniske smerter som har fått legene til å skrive ut resepter på sterke smertestillende stoffer 289 millioner ganger bare i 2016.

Medisiner med opioider er dyrere enn heroin solgt på svartebørsen.

Vi har ingen pålitelig oversikt over hvor mange pasienter som er blitt avhengige av opioider.

Helsedepartementet antok i 2015 at antallet amerikanere som misbrukte opioider var 12,5 millioner, og at mer enn 33 000 amerikanere døde av dem. Hittil i år har denne helsekrisen kostet 78,5 milliarder dollar.

I 2016 var antall dødsfall på grunn av overdose med medisinering med opioider eller ulovlige opioider i De Forente stater nesten like stort som antall dødsfall på veiene, og markert høyere enn ofre for terroristangrep i hele verden.

Den 10. august erklærte president Trump at opioid-krisen var en «nasjonal nødssituasjon».

En studie av professor Alan B. Krueger ved Princeton-universitetet kastet lys over den nære sammenhengen mellom opioid-krisen og kollapsen på arbeidsmarkedet.

En undersøkelse fra valgkrets til valgkrets viser at 50 % av menn mellom 25 og 54 år som er arbeidsløse har erfart stadig dårligere helse. De er ikke lenger i stand til å finne seg arbeid, og er nødt til å ta sterke smertestillende midler hver dag. Denne observasjonen gjelder ikke for kvinner.

Where Have All the Workers Gone ? An Inquiry into the Decline of the U.S. Labor Force Participation Rate, Alan B. Krueger, Brookings Institution, September 8, 2017.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no

Voltaire Network

Voltaire, internasjonal utgave

Godkjente artikler under vanlig journalistisk skjønn

Artikklene på Voltaire Network kan fritt videreformidles såfremt det henvises til kilde, deres integritet respekteres og de ikke brukes til kommersiell virksomhet (lisens CC BY-NC-ND).

Støtt Voltaire Network

Du besøker denne websiden for å søke opp kvalitetsanalyser som gjør deg i stand til å danne deg din egen oppfatning av dagens verden. For at vi skal kunne fortsette arbeidet vårt, trenger vi din støtte.
Hjelp oss med ditt bidrag.

Hvordan delta i Voltaire Network?

Medlemmene i vårt team er alle frivillige.
- Morsmålsoversettere på profesjonelt nivå: du kan hjelpe oss med å oversette artiklene våre.