رهبر اعظم انقلاب ایران ، بنیاد خاصی در این کشور دارد . رهبری اعظم ، که الهام گرفته از فقهای جمهوری افلاطونی است ، قدرت وتو بر تمامی تصمیمات رهبران سیاسی کشورش ، و همچنین در خارج از مرزها قدرت طرح ریزی دارد .

بودجه ی رهبری از درآمد فوق العاده ی نفتی حاصل می گردد . در عین حال ، با پایان گرفتن تحریمات نفتی ایران که بابستن قرار داد هسته ای به وجود آمد ، درآمد های فوق العاده ای وارد کشور و بیت رهبری نمود – فرصت مقتنمی که ممکن است کمتر تکرار شود .

مطابق با مسئولیت های رهبری – و شهرت جهانی وی در قناعت و ساده زیستن – او از امکاناتی که در دست داشت ، کوشید تا عدالت را در جهان ترویج دهد . و برعکس شخصیت های مذهبی ، کمک های مالی وی متوجه تنها چند سازمان خیریه انگشت شماری است و بیشتر سازمان های سیاسی را پوشش می دهد .

آیت الله عظمی علی خامنه ای ، کمک های بیت خود را صرف گروه های مختلف و به خصوص حزب الله نموده ، و به این منظور هشتصد میلیون دلار در سال ۲۰۱۶ هزینه کرده است .

حزب الله ۷۰۰۰ داوطلب در جمهوری عرب سوریه گسیل داشته تا بتواند مردم را از دست مهاجمان عناصر جهادی نجات دهد . تا کنون ۲۰۰۰ تن از میان آنها کشته شده اند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian