بنا به گذارش روزنامه ی اسرائیل-کرد ، که مقر آن در اربیل می باشد ، بنیامین ناتانیاهو و مسعود بارزانی نخست وزیر خود خوانده ی کردستان مستقل آینده ، با یکدیگر تفاهم نامه ی سری بستند.

تل آویو ، متعهد شده تا دویست هزار تن اسرائیلی را که اصالتاََ کرد می باشند ، به آنجا بفرستد .

این خبر به طور گسترده در نشریات ترک ، ایرانی و عرب منتشر شده است .

پروژه ی ایجاد کشور سودان جنوبی و کردستان ، هدف نظامی اسرائیل است که در اواخر سال های۱۹۹۰ ، پس از تحولات موشکی آن ، مطرح گردید . این سرزمین ها ، که بیشتر توسط اسرائیل اداره می شوند ، برای حمله به مصر و سوریه در نظر گرفته شده اند .

از ۸/۵ میلیون نفر جمعیت اسرائیل ، دویست نفر آنها کرد می باشند . در ماه مارس ۱۹۵۱ :٬٬ عملیات عزرا و نحیمیه ٬٬ ( که نام شخصیت های انجیلی است ، و سبب فرار یهودیان از بابل بوده اند ) ، اجازه داد تا یازده هزار نفر کرد یهودی ، از عراق به اسرائیل مهاجرت کنند . این عملیات توسط کمیته ی مشترک آمریکایی یهودی نیویورک تدارک دیده شد (American Jewish Joint Distribution Committee of New York ) . هواپیماهای استفاده شده در این عملیات از سوی دیکتاتور سابق کوبایی Fulgenicio Batista به آنجا فرستاده شد .

خانواده ی بارزانی که هم اکنون با مشت محکم حاکم منطقه ی کردستان می باشد ، به لحاظ تاریخی به اسرائیل وابسته است . پدر مسعود بارزیانی ،‌ملا مستطفی بارزانی ، یکی از افسران ارشد موساد بوده است .

نخست وزیر اسرائیل تنها کسی است که به طور علنی اعلام کرده که دولتش خواستار به وجود آمدن کشور کردستان مستقل ، خارج از مرزبندی های تاریخی آن می باشد ( که این به نشانه ی از میان بر داشتن جمعیت ساکن در این مناطق می باشد ) .

به رغم مخالفت علنی در هیئت قانون گذاران عراق ، این رفراندوم در ۲۵ ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ برای اعلام دولت جدید کردستان ، تشکیل خواهد شد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian