ولترشبکه

هیلاری کلینتون هزینه های حزب چپ گرای افراطی ایالات متحده را تامین می کند

+

مطابق با گذارش،Daily-Caller هیلاری کلینتون مبلغ هشتصد هزار دلار به پنج گروه چپ گرای افراطی از طریق Super-Pac Onward Together پرداخت نموده .

آنهایی که از این مبلغ سود برده اند عبارتند از :

- گروه Indivisible ( که از سوی George Soros پول های زیادی دریافت کرده اند ،با وجود اسناد کمیسیون انتخاباتی ، این گروه دریافت این مبالغ را رد می کند ) .
- گروهSwing Left
- گروهColor of Change
- گروهEmerge America
- گروهRun for Something

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.