مطابق با گذارش،Daily-Caller هیلاری کلینتون مبلغ هشتصد هزار دلار به پنج گروه چپ گرای افراطی از طریق Super-Pac Onward Together پرداخت نموده .

آنهایی که از این مبلغ سود برده اند عبارتند از :

 گروه Indivisible ( که از سوی George Soros پول های زیادی دریافت کرده اند ،با وجود اسناد کمیسیون انتخاباتی ، این گروه دریافت این مبالغ را رد می کند ) .
 گروهSwing Left
 گروهColor of Change
 گروهEmerge America
 گروهRun for Something

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian