وزیر دفاع روسیه تایید نمود که موضع ستاد ارشد القاعده در سوریه را منهدم ساخته ، که طی آن ۶۰ عضو این سازمان – که دوازده نفر از کاردهای ارشد آن می باشند – نابود شده اند ، ابو محمد الجولانی نیز که رهبر نظامی آنها بوده ، به سختی مجروح شده است .

الجولانی که از مبارزین القاعده می باشد درکمپ بوکا ( عراق )، توسط ایالات متحده زندانی شده است . بعد از آزادی ، او به دولت خود خوانده ی اسلامی عراق که به جان نگروپونته تعلق داشته ملحق شده است . او سپس به این سازمان در سوریه پیوسته ، که موطن وی می باشد . هر چند او پس از جدایی خلیفه ی خود خوانده ازگروه القاعده ، از او پیروی نمی کرده . ایالات متحده مبلغ ده میلیون دلار برای دستگیری وی در نظر گرفته .

هم اکنون سه اتحاد جهادی در سوریه وجود دارد :
 آنهایی که از ترکیه حمایت می کنند ( ارتش آزاد سوریه )
 آنهایی از قطر حمایت می کنند ( هیئت تحریر الشام / القاعده )
 آنهایی که از دولت درونی ایالات متحده حمایت می کنند (داعش )

هیئت تحریر الشام اعلام کرده محمد الجولانی ، زخمی و قطع عضو نشده است ، همانطور که داعش مرگ ابو بکر بغدادی را نفی می کرده ، در حالی که او در ۲۸ ماه مه ، به هنگام بمباران روسیه کشته شد ، اما صدایش توسط رسانه های وابسته به ایالات متحده دوباره زنده شد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian