Onsdag den 6 Oktober 2017 fordømte den russiske talsmannen (Igor Konachenkov) støtten som amerikanske, britiske og norske militære yter til Daesh i al-Tanf området (lokalisert like ved den syrisk-jordanske grensa.) [1]

Han slo fast følgende: «Representanter fra Pentagon har flere ganger nå åpent erklært at de amerikanske, britiske og norske spesialsoldatene, beskyttet av et taktisk flyvåpen og et rakettforsvarsystem, trener kampstyrkene til den Frie Syriske Armeen(FSA). Faktisk er det slik at hele det området på den syrisk-jordanske grensen som før ble kalt al-Tanf nå har blitt omformet til et stort «svart hull» i en radius på 100 kilometer. I stedet for tidligere FSA spretter nå mobile Daesh-gerilja opp som troll av esker og utfører diverse undergravende virksomhet som terrorangrep mot sivile og syriske soldater.

Omkring 300 av Daesh sine krigere forlot området ved Rukban om natten mellom 27. og 28. September. I en stor ansamling med firehjulsdrevne pickups  kjørte de opp til byen  Al-Qaryatayn (I Homs Provinsen). En slik Daesh Commando-styrke kan omgå alle sjekkpunktene til de syriske troppene ved å gjemme seg rundt i de omkringliggende områdene til al-Busari og dette er heller ingen tilfeldighet.» Han forklarte også at terroristene hadde presis og detaljert informasjon om de syriske troppene «noe som bare kunne ha vært skaffet ved hjelp av bistand fra luftbåren etterretning og etterpå nøye gjennomgått av militære eksperter». Denne informasjonen har så blitt omhyggelig oversendt slik at det kan utføres sabotasje og terrorhandlinger. For to uker siden publisert det russiske forsvarsdept. satellitt-bilder som beviser at Daesh og Natos styrker levde i fredelig sameksistens i disse områdene som er kontrollert av USA. [2]

Oversettelse
Jostein Bjørkemo