Mens Tyrkia på det groveste fordømte persisk nasjonalisme for 8 måneder siden, har de nå knyttet sterkere bånd til Iran. Utviklingen kan delvis skyldes krangelen mellom Saudi-Arabia og Qatar, og planen om å skape en ny stat i Irak.

• Den 14. august dro general Mohammad Bagheri, stabssjef i den iranske hæren (men ikke sjef for Revolusjonsrådet) til Ankara.
• Den 1. oktober dro hans tyrkiske likemann, general Hulusi Akar, til Teheran.
• Den 4. oktober la den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan ut på en offisiell reise til Iran.

De to statene skal ha undertegnet en avtale om felles grensepatruljer mot irakisk Kurdistan. Det vil bli bygget en mur langs en firedel av grensen mellom Tyrkia og Iran. Kostnadene er det Tyrkia som vil stå for. Målet med denne muren skal være å hindre kontakt mellom tyrkisk PKK og iransk PJAK.

Det vil også komme nok en avtale som skal inneholde:
• utveksling av etterretning mellom tyrkisk politi og det iranske Revolusjonsrådet.
• mulighet for adgang til hverandres krigsskip når de ligger til havn i det andre landet, og
• utvekslingsprogrammer for oppøving av kadetter.

Ifølge våre kilder er ikke dette noen u-sving når det gjelder allianser. Det vi ser her er et partnerskap, eksklusivt for militært samarbeid mot USA-kurdiske ambisjoner i Midt-Østen, for anti-buddhistiske operasjoner i Sørøst-Asia. Det skal ikke ha noe med Syria å gjøre.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no