جبهه ی حماس و فتح در ۱۲ ماه اکتبر سال ۲۰۱۷ در قاهره با یکدیگر قرار داد آشتی امضا کردند . محتوای این متن محرمانه می باشد .

نوار غزه از اول ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ باید تحت امر فتح در آید . مشکلات معلق موجود باید تا این تاریخ حل شوند . قرار بعدی آنها برای ۲۱ ماه نوامبر تعیین شده است .

مرز مصر و فلسطین ، که نقطه ی مرزی آن رفحه می باشد ، باید بلافاصله به مسئولیت حاکمیت فلسطینی در آیدکه در آنجا حدود سه هزار مامور پلیس مستقر خواهند شد .

در آن واحد ، قرار داد دومی در مقر سرویس های اطلاعاتی مصری و روسی و حماس امضا شد. در این قرار داد آمده که گروه اکناف بیت المقدس واقع در کمپ یرموک ( در جنوب دمشق ) باید بلافاصله خلع سلاح شوند .

سه ماه پیش ، ما به جریان پشت پرده ی معاهدات بین فلسطینیان و باز گشت ژنرال محمد دهلان اشاره نمودیم . حال باید منتظر چند هفته ای باشیم تا نتایج این تحولات مشخص شود [1].

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1Peace in Syria for the benefit of Israël and Turkey?”, by Thierry Meyssan, Translation Pete Kimberley, Voltaire Network, 11 July 2017.