در پی کودتای نظامی ماه ژوئیه ۲۰۱۶ که به فتح الله گولن نسبت داده شد ، دولت ترکیه کتابخانه های دانشگاهی خود را پاک سازی کرد . یک میلیون و هشت صد هزار عنوان کتاب ( حتا مربوط به ریاضیات ) که توسط انتشارات وابسته به گولن و یا آنهایی که اول نام و نام فامیل او را داشتند ، منهدم شد . نخستین پاک سازی سبب گردید تا ۱۳ هزار تن کاغذ بازیابی شود ، در حالی که قیمت اولیه ی آن بالغ بر ۱۶ میلیون دلار برآورد می شد .

قائم مقام نخست وزیر و وزیر فرهنگ نومان کورتولوس در ۱۱ ماه اکتبر ۱۹۱۷ در برابر جلسه ی بزرگ هیئت ملی ، اعلام کرد ۱۴۰ هزار کتاب اضافی از ۱۱۴۲ کتابخانه ای که برآنها نظارت داشته منهدم کرده است (تصویر : کتابخانه ی کامیل گولچ وابسته به دانشگاه کارابوک ) .

این پاک سازی دوم تنها مربوط به کتاب های فتح الله گولن و یا همقطاران وی نبود ، بلکه مربوط به نویسندگانی می شد که علیه مکتب اسلامی آ ک پ مطالبی نوشته اند ، حتا کتاب های بیولوژیست انگلیسی چارلز داروین (۱۸۰۹-۱۸۸۲ ) در رابطه با تئوری تحول گونه ها منهدم شد .

نومان کوتولوموش ، استاد سابق وابسته به دانشکده ی اقتصاد دانشگاه استامبول می باشد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian