.
ایالات متحده از سال ۲۰۰۱ به اینسو بطور سیستماتیک خاورمیانه بزرگ را نابود می کند. تنها چند روز پیش آنها سرگرم آماده گی گرفتن برای یک جنگ تازه بر ضد عراق و سوریه توسط کردهای خانواده برزانی و مسلمانان بودند.

به نظر می رسد که آنها نیت دارند تا بطور ناگهانی یک تیاتر دیگر از عملیات نظامی را راه اندازی کنند: در برما. در این صورت تمام جهادی ها و چندین کشور منطقه بسیج می شوند تا در جنوب شرق آسیا بجنگند.

از یک ماه به اینسو رسانه های بین المللی سرنوشت روهنگیا را محکوم می کنند و به همان پیمانه که در مورد سوریه دروغ گفته بودند، برما را برزخ عنوان داده اند. در حالی که عربستان سعودی در سال ۲۰۱۳ در اردن بر ضد سوریه یک ارتش جهادی ها را آماده و تمویل کرده بود، در مکه « جنبش ایمان » را همزمان ایجاد کرده بود که بعدها بنام « ارتش رستگاری رهینگیایی های اراکان » تعدیل نام کرد. آنها به همان منوال که برای سوریه عمل کردند، به همان شکل به نام برمایی های اصیل و اجیران که آنها بطور معمول در هرجای دنیا استفاده می کنند، عمل کردند. به این ترتیب رهبر این گروه یک تبعه پاکستانی است که سلاح اش همان بود که بن لادن در افغانستان بر ضد شوروی از آن استفاده می نمود. جهادی های برما توسط ایالات متحده و بریتانیا مسلح شده اند. آنها در کمپ های آموزشی عربستان سعودی و بنگلادیش تمرین دیده اند. در ماه اگست گذشته شمار آنها به ۵۰۰۰ تن می رسید.

برما پس از مستعمره شدن توسط بریتانیا و جاپان؛‌ هرگز روی صلح را ندیده است. این کشور یک موزائیک متشکل از ۱۳۵ گروه اتنیکی است که برخلاف سوریه یکی بر ضد دیگر می جنگند. یک دولت دیکتاتوری نظامی، به قیمت سرکوب بی رحمانه،‌ مفق شده بود تا در بخش های بزرگ کشور نوعی نظم و امنیت را برقرار کند. یک سال پیش تر ارتش حاضر شده بود تا قدرت را با آون سانگ سوکی دارنده جایزه صلح نوبل تقسیم کند تا بطور مشترک معضل بین الاتنیکی را حل نمایند.

دولت جدید بطور ویژه یک کمیسیون مشورتی برای حل و فصل تبعیض های که روهینگیایی ها قربانی آن شده بودند؛‌ تشکیل نمود. این کمیسیون توسط کوفی عنان ریاست می شد و شخصیت های خارجی دیگر مانند غاسن سلام لبنانی و برمایی های مانند رهبر فرقه صوفیان را شامل می شد.

کارهای این کمیسیون سبوتاز می شدند، به همان نحوی که در سال های ۱۲-۲۰۱۱ کمیسیون لیک عرب در مورد سوریه تخریب می شد. ارتش رستگاری روهینگیایی اراکان در ۲۵ اگست، یعنی همان روز که گزارش خود را ارایه نمود، بطور همزمان بر ۲۴ کمیساری پولیس و سربازخانه ها حمله نموده و به تعداد ۷۱ تن پولیس و سرباز ارتش را به قتل رساند
رییس جمهور اردوغان بلافاصله بر کشورهای مسلمان ندا در داد. تنها پس از این اعلامیه یی هشداردهنده بود که مهاجرت روهینگیایی بطرف بنگال آغاز شد.

مسئاله بر آن است که همان کشورهای که زیر فرمان ناتو در بوسنیا-هرزه گووینابر ضد صرب های (طرفهدار روسیه) می جنگیدند، حالا باید بر ضد برما (طرفدار چین) بسیج شوند.

تماس ها میان ستادهای ارتش کشورهای عربستان سعودی، ایران، قطر، پاکستان و ترکیه برقرار شده اند.

مشاهده کردیم که در ایران رییس جمهور روحانی و فرمانده ستاد مشترک ارتش موافقت خویش را اعلان کردند، در حالی که آیت الله علی خامنه یی و سپاه پاسداران انقلاب مخالفت خود را با این پروژه بی مهفوم که بار دیگر ایران را به همکار تکمیل کننده ناتو مبدل می کند، اعلان نمودند.

اگر این پروژه تحقق یابد، تمامیت نیروهای که بر ضد سوریه می جنگیدند، به جنوب شرق آسیا نقل مکان خواهند کرد. به این شکل در اینجا (سوریه، م.) در عدم موجودیت جنگجویان، صلح مستقر خواهد شد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی
منبع
Al-Watan (Syrie)">Al-Watan (Syrie)