احزاب سیاسی اوکراین که هوای نازیزم در سر دارند، به تاریخ ۱۴ اکتوبر سال ۲۰۱۷ به یادبود ستیپان باندیرا، تهداب گذار سازمان ناسیونالیست های اوکراین بنام OUN در شهر کیف با مشعل ها مارش اجرا کردند.

ستیپان باندیرا که در ختم جنگ دوم جهانی به شبکه مخفی ناتو بنام گلادیو پیوسته بود، ۵۸ سال پیش توسط استخبارات شوروی در مونیخ به قتل رسید.

در پیشاپیش صف آقای اوله تیانهوک (بنیانگذار سووبودا [1]) همکار سابق وزارت امور خارجه در هنگام براندازی ویکتور یانوکوویچ؛‌ راه می پیمود.

نازیست های امروزی اوکراین پیش از همه هوادار ناتو و بر ضد روسیه هستند. از ۱۰ تا ۱۲۰۰۰ تن افراد در این تظاهرات سهم گرفتند. آنها به رییس جمهور پروشنکو، سفارت ایالات متحده و جنگاوران دنباس شبه نظامیان تحویل می دهند، اما از ایفای نقش در نهاد های اجتماعی پرهیز می کنند.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

[1« اتحادیه سراسری اوکراین “برنامه سووبودا” »، شبکه ولتر، ۱۲ اگست ۲۰۰۹. All-Ukrainian Union "Svoboda" program”, Voltaire Network, 12 August 2009