ولترشبکه

تظاهرات نازی در کیف

+

احزاب سیاسی اوکراین که هوای نازیزم در سر دارند، به تاریخ ۱۴ اکتوبر سال ۲۰۱۷ به یادبود ستیپان باندیرا، تهداب گذار سازمان ناسیونالیست های اوکراین بنام OUN در شهر کیف با مشعل ها مارش اجرا کردند.

ستیپان باندیرا که در ختم جنگ دوم جهانی به شبکه مخفی ناتو بنام گلادیو پیوسته بود، ۵۸ سال پیش توسط استخبارات شوروی در مونیخ به قتل رسید.

در پیشاپیش صف آقای اوله تیانهوک (بنیانگذار سووبودا [1]) همکار سابق وزارت امور خارجه در هنگام براندازی ویکتور یانوکوویچ؛‌ راه می پیمود.

نازیست های امروزی اوکراین پیش از همه هوادار ناتو و بر ضد روسیه هستند. از ۱۰ تا ۱۲۰۰۰ تن افراد در این تظاهرات سهم گرفتند. آنها به رییس جمهور پروشنکو، سفارت ایالات متحده و جنگاوران دنباس شبه نظامیان تحویل می دهند، اما از ایفای نقش در نهاد های اجتماعی پرهیز می کنند.

JPEG - 39.4 kb

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

[1] « اتحادیه سراسری اوکراین “برنامه سووبودا” »، شبکه ولتر، ۱۲ اگست ۲۰۰۹. All-Ukrainian Union "Svoboda" program”, Voltaire Network, 12 August 2009

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.