پارلمان لبنان نخستین مجادله ی مربوط به بودجه ی خود را از سال ۲۰۰۵ که دوازده سال از آن می گذرد آغاز نمود .

کشور لبنان پس از پیروزی ٬٬ ائتلاف ۱۴ ماه مارس ٬٬ ، برای دولت خود بودجه ای نداشت .

از آن پس ، دولت ها پی در پی ، دست به چپاول خزانه ی دولت زدند ، بی آنکه بخواهند در این رابطه حساب کتابی پس بدهند .

کشور لبنان تنها ٬٬ حکومتی ٬٬ است در جهان که فاقد بودجه می باشد .

مجلس این کشور قادر است ماده ی ۸۷ قانون اساسی را تعلیق نماید که در آن پیش بینی شده هیچ بودجه ای بدون آن که بودجه های پیشین بسته شوند ، وجود نخواهد داشت . از این رو قادرخواهد بود تا برای بودجه رای گیری نماید ، بی آنکه بخواهد روشن کند چه به سر میلیاردها دلاری که از بودجه کم شده است ، آمده .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian