ولترشبکه

کشور لبنان بار دیگر از داشتن بودجه برخوردار خواهد بود

+

پارلمان لبنان نخستین مجادله ی مربوط به بودجه ی خود را از سال ۲۰۰۵ که دوازده سال از آن می گذرد آغاز نمود .

کشور لبنان پس از پیروزی ٬٬ ائتلاف ۱۴ ماه مارس ٬٬ ، برای دولت خود بودجه ای نداشت .

از آن پس ، دولت ها پی در پی ، دست به چپاول خزانه ی دولت زدند ، بی آنکه بخواهند در این رابطه حساب کتابی پس بدهند .

کشور لبنان تنها ٬٬ حکومتی ٬٬ است در جهان که فاقد بودجه می باشد .

مجلس این کشور قادر است ماده ی ۸۷ قانون اساسی را تعلیق نماید که در آن پیش بینی شده هیچ بودجه ای بدون آن که بودجه های پیشین بسته شوند ، وجود نخواهد داشت . از این رو قادرخواهد بود تا برای بودجه رای گیری نماید ، بی آنکه بخواهد روشن کند چه به سر میلیاردها دلاری که از بودجه کم شده است ، آمده .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.