ماجرای بال ماسکه ی انتخابات تقلبی رفراندوم استقلال کردستان عراق در ۲۵ ماه سپتامبر ۲۰۱۷ ، علیه طراحان آن که خاندان بارزنانی و طالبانی می باشند ، تمام شده .

به هنگام انتخابات ، دولت منطقه ی کردستان عراق اعلام کرد که ۸۰ کشور در جهان – که ایالات متحده و فرانسه جزو آنها بوده اند - از دولت جدید کردستان حمایت کرده اند . همین مطلب واکنش مثبتی در بین رای دهندگان ایجاد نمود .

قاسم سلیمانی ، ژنرال سپاه پاسداران انقلاب ، پیش از برگزاری رفراندوم انتخابات به خاندان بارزانی هشدار داده بود . حضور دویست هزار اسرائیلی و استقرار سامانه ی موشکی در کردستان عراق ، تنها آغاز به جنگ جدیدی بود . اما گوش خاندان بارزانی بدهکار این حرف ها نبود .

در تاریخ ۱۶ ماه اکتبر ، نظامیان دولت ملی عراق ، توانستند منطقه ی کرکوک و منابعی نفتی آنجا را از اشغال کردها آزاد نمایند . بیش از صد هزار کرد ، که با همکاری داعش در این منطقه مستقر شده بودند ،و ساکنین بومی این مناطق را بیرون رانده بودند ، در ظرف دو روز از این مناطق گریختند . اما ناظرین بین المللی هیچ واکنشی به این موضوع نشان ندادند .

دولت ملی عراق با این اقدام توانست سرزمین های متعلق به اعراب و مسیحیان و مسلمانان را پس بگیرد . همچنین ازتهاجم و اشغال این مناطق توسط دولت ترکیه و ایران نیز جلوگیری نمود .

رسانه های غربی پیوسته از دیکتاتوری بارزانی حمایت کرده اند ، و هیچ اشاره ای به این موضوعات نداشته اند که آنها :
 دست به کشتار مخالفین سیاسی خود زده اند .
 قادر نبودند انتخاباتی به راه اندازند ، ولی توانستند رفراندومی را سازمان دهی نمایند .
 در ارتباط با قرار دادهای آنها با اسرائیل سکوت کرده اند .
 در ارتباط با قراردادهای آنها با داعش سکوت کرده اند.
 در ارتباط با مسئولیت آنها در کشتار کردهای ایزدی سکوت کرده اند .
 اشغال ۸۰٪ از این سرزمین هاو الحاق آن به منطقه ی کردستان عراق سکوت کرده اند .
 در ارتباط با نسل کشی اقوام ساکن در این مناطق و تحولات کنونی سکوت کرده اند .

کردهای عراق کمی دیر متوجه شده اند که بارزانی ها و طالبانی ها از آنها سو استفاده می کرده اند . هیچ کشوری ـ به جز اسرائیل - نمی تواند از ایجاد کشوری که با اشغال سرزمین بومی ها و نسل کشی آنها به وجود آمده حمایت نماید .

مسعود بارزانی ، که خود را نخست وزیر کردستان عراق معرفی کرده ، نمی تواند بیش از این بر مسند قدرت خود خوانده ی خود باقی بماند . خاندان طالبانی نیز با احتیاط از دولت غیر قانونی اربیل فاصله گرفته اند .

بغداد علیه نایب رئیس خود خوانده ی کردستان عراق کوسرت رسول ، به خاطر سخنان و نقشی که به هنگام آزاد سازی کرکوک ایراد کرده بود ، حکم پی گرد قانونی صادر نموده است.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian