دموکراتهای که همدست با جمهوریخواهان هر روز به دلیل اعلامیه های جنگ طلبانه بر ترامپ جمهوریخواه در سنا می تازند، برای افزایش بودجه پنتاگون به ۷۰۰ میلیارد دالر، یعنی ۶۰ میلیارد اضافه تر از پیشنهاد ترامپ، رای دادند و مبلغ ۱۸۶ میلیارد دالر سالانه برای نظامیان بازنشسته و غیره را که بر آن افزود کنیم، مصارف مجموعی سالانه ایالات متحده بر ۱۰۰۰ میلیارد بالغ می شود، یعنی یک چهارم بودجه فدرال. رای گیری سری کمیته خدمات نظامی که متشکل از ۱۴ سناتور جمهوریخواه و ۱۳ سناتور دموکرات می شود، تعیین کننده بود.

کمیته تاکید می ورزد که « ایالات متحده باید اقدامات بازدارنده در برابر تجاوز روسها را تقویت نمایند: روسیه به اشغال کریمیه ادامه می دهد، اوکراین را بی ثبات می سازد، کشور های عضو ناتو را تهدید می کند، از توافقنامه سال ۱۹۸۷ در مورد نیروهای هسته یی با برد متوسط تخطی می ورزد و از رژیم بشار الاسد در سوریه حمایت می کند. »

اضافه بر آن او روسیه را به « حمله بی سابقه بر ضد منافع و ارزش های بنیادی ایالات متحده متهم می کند، به ویژه از طریق راه اندازی کارزار هدف گیری دموکراسی آمریکایی ». اعلان واقعی جنگ که ائتلاف دوگانه؛ با آن افزایش قدرت ماشین جنگی ایالات متحده را توجیه می نماید.

شماری از موارد مصرف برای سال مالیاتی ۲۰۱۸ (که از اول اکتوبر سال ۲۰۱۷ آغاز یافته است):
- ۱۰،۶ میلیارد دالر برای خرید ۹۴ فروند هواپیمای شکاری نوع اف-۳۵، یعنی ۲۴ فروند اضافه تر از آنچه را اداره ترامپ تقاضا کرده بود؛
 هفده میلیارد برای « پوشش ضد موشکی » و فعالیت های نظامی فضایی، ۱،۵ میلیارد بیشتر از مبلغ تقاضا شده از جانب اداره دولت؛
 بیست و پنج میلیارد برای ساختمان ۱‍۳ فروند کشتی جنگی، ۵ میلیارد اضافه تر از تقاضای اداره اولتی

از ۷۰۰ میلیارد دالر بودجه سال ۲۰۱۸، ۶۴۰ میلیارد آن بطور عمده برای خرید اسلحه جدید و مصارف پرسونل نظامی که افزایش آن بر مبلغ ۱۴۱ میلیارد بالغ می گردد، ۶۰ میلیارد آن مصرف عملیات جنگجویان در سوریه، عراق، افغانستان و غیره مناطق می گردد. اضافه از ۱،۸ میلیارد برای آموزش و تجهیزات آموزش نظامی زیر فرماندهی ایالات متحده در سوریه، عراق و ۴،۹ میلیارد برای صندوق نیروهای امنیتی افغان تخصیص داده شده اند.

از برای ابتکار تضمین امنیت مجدد اروپا، که در سال ۲۰۱۴ پس از « تجاوز انتقام جویانه روسیه بر ضد اوکراین » توسط اداره اوباما راه اندازی شده بود، در سال ۲۰۱۸ مبلغ ۴،۶ میلیارد به آن تخصیص داده شده است: این برای افزایش حضور نیروهای مجهز با تخنیک زرهی ایالات متحده و « استقرار ستراتیژیک دوباره » اسلحه ایالات متحده در اروپا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. برای تضمین « کمک های مرگ آور » (یعنی اسلحه) به اوکراین ۵۰۰ میلیون دالر در نظر گرفته شده.

افزایش بودجه نظامی پنتاگون باعث ازدیاد مصارف نظامی اعضای دیگر ناتو، به شمول ایتالیا، که زیر فرماندهی ایالات متحده قرار دارند، از روز ۷۰ میلیون یورو در روز؛ به حدود ۱۰۰ میلیون یورو می گردد.

در عین زمان بودجه پنتاگون آنچه را که در ایتالیا در حال آماده شدن است، نشان می دهد.

در میان مصارف جزئی، که چندان جزئی هم نیستند، ۲۷ میلیون دالر برای پایگاه آویانو به چشم می خورد که ثابت کننده آن است که روند ارتقای توانایی آن با نصب بمب های جدید هسته یی نوع B61’12 و ۶۵ میلیون برای برنامه تحقیقات و انکشاف « یک موشک جدید میان برد از میز پرتاب ثابت زمینی برای محدود کردن توانایی های ماجراجویانه روسها در تخطی از توافقنامه در مورد نیرو های هسته یی میان برد » ادامه می یابد.

به بیان دیگر، ایالات متحده برنامه دارند تا در اروپا موشک های هسته یی همسان با پرشنگ ۲ و کروز سالهای ۸۰ را نصب کنند، که این اخیر در آن سالها همچنان در خاک ایتالیا در ناحیه کومیزو نصب شده بودند. این چیزی است که کمیته خدمات ارتش مربوط سنای ایالات متحده با رای سری دوگانه خویش به ما اعلان می کند.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی
منبع
ال مانیفستو (ایتالیا)