موضوع مربوط به قاتلین برابانت ، بار دیگر در این هفته ،به واسطه ی مقاله های Het Laatste Nieuws ، و شبکه ی تلویزیونی فلاماند ، بازنگری شد . برادر ژاندارم نیروهای ویژه ، کریستین بونکفسکی اعلام کرد ، برادرش به هنگام مرگ به او گفته بود که جزو یکی از عوامل اسرار آمیز این کشتار می باشد . این در حالی بود که وکیل یکی از کشته شدگان ، از عدم وجود گزارشات قضایی مستدل خبر داده بود .

در سال های میان ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۵ ، در کشور بلژیک و شمال کشور فرانسه ، افراد ناشناسی اقدام به کشتن ۲۸ نفر نمودند که علت آن مسائل مالی نبوده است .این ماجرا تحت نام ٬٬ قاتلین برابانت ٬٬ ، و همینطور ٬٬ باند Nivelles ٬٬ (Bende van Nijvel ) ، معرفی شد . قضات محکمه ، وزیر دفاع و یک کمیسیون پی گیری مجلس نمایندگان در برابر راز دفاعی سازمان ناتو قرار گرفتند .

طی سال های ۸۰ ، سازمان ناتو سلسله سؤ قصدهایی را در اروپا ، با همان الگوی قتل های عناصر جهادی سال های اخیر ترتیب داد .

مسئولین دولت ، که به این افشا گری ها توجه داشته اند ، این ژاندارم واحد ویژه Diane را به تصاویر گرفته شده الکترونیکی شبیه دانستند . تحقیقات نشان داده که این شخص در هنگام وقوع حملات متعددی ، در سر کارش حضور نداشته است . قوه ی قضایی بلژیک ، ای تک تک همکاران پیشین این متهم سوال و تحقیق نمود . دو شاهد دیگر نیز افشا نمودند که دو نفر دیگر از واحد الیت Diane ، برای دیدار با این شخص به منزلش آمده بودند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian