دولت فرانسه از ولیعهد عربستان ، محمد بن سلمان ،تقاضا نمود تا سعد حریری ، نخست وزیر لبنان را آزاد نماید . او هم اکنون در هتل ریتز ریاض ، همراه شخصیت های برجسته ی دیگر که اخیراََ دستگیر شدند ، در حالت بازداشت بسر می برد . و امکان تماس با وی وجود ندارد .

آقای حریری از هتل ریتز اعلام نمود که قصد استعفا از مقام خود در لبنان را دارد . این در حالی است که مطابق با قانون اساسی لبنان ، او نمیتواند تا انتخاب جانشین ، از مقام خود استعفا بدهد . هر چندکه در تماس تلفنی با پرزیدنت میشل عون ، او استعفای خود را بدون قید دلایل اعلام نمود .

در گزارش تلویزیونی حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان ،او اعلام کرد که از سعد حریری رئیس جناح مخالف خود ، دفاع خواهد کرد . و اشاره کرد که عربستان سعودی در امور داخلی کشور لبنان مداخله می کند .

پرزیدنت میشل عون در روز دوشنبه شورای دفاعی را به قصر باعبدا فرا خواند تا بتواند عکس العمل های مرتبط با غیبت غیر منتظره ی نخست وزیررا بررسی کند . به نظر می رسد که رئیس جمهور لبنان استعفای تلفنی سعد حریری را نپذیرفته و تنها در صورتی آن را خواهد پذیرفت که او به لبنان باز گردد و حضوراََ استعفای خود را اعلام کند .

هیئت حاکمه ی لبنان با ملاحظه و احتیاط این مسئله را پی گیری کرده اند ، به استثنای رئیس سابق پلیس لبنان ، اشرف ریفی ،که برای جایگزینی سعد حریری از تبعید باز گشته است . به نظر او ، پرزیدنت عون باید با در نظر گرفتن مسئولیت های خود ، به سرعت نخست وزیر جدیدی را انتخاب کند .

سعد حریری که دارای تبعیت دوگانه ی سعودی و لبنانی است ، نمی تواند از امنیت سیاسی در عربستان سعودی بهره مند شود

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian