حدود جمعاََ ۱۳۰۰ تن از شخصیت های با نفوذ عربستان سعودی در چهارچوب حادثه ی قصر ، از شنبه ۴ نوامبر در ساعت ۲۲ -ساعت جهانی – دستگیر شدند .

مظنونین اکثراََ از طایفه ی عبدالله می باشند ، همچنین افرادی از طوایف دیگر بین آنها به چشم می خورد که می توانند مدعی وراثت تاج تخت باشند .

برخی از مظنونین زندانی شدند ، و برخی دیگر در هتل کارلتون ریتز در حصر به سر می برند . آنها روی تشک هایی وری زمین می خوابند و توسط نیروهای امنیتی تحت مراقبت می باشن

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian