ولترشبکه

ظرف ۴۸ ساعت ، ۱۳۰۰ تن از شخصیت های با نفوذ عربستان سعودی دستگیر شدند

+

حدود جمعاََ ۱۳۰۰ تن از شخصیت های با نفوذ عربستان سعودی در چهارچوب حادثه ی قصر ، از شنبه ۴ نوامبر در ساعت ۲۲ -ساعت جهانی – دستگیر شدند .

مظنونین اکثراََ از طایفه ی عبدالله می باشند ، همچنین افرادی از طوایف دیگر بین آنها به چشم می خورد که می توانند مدعی وراثت تاج تخت باشند .

برخی از مظنونین زندانی شدند ، و برخی دیگر در هتل کارلتون ریتز در حصر به سر می برند . آنها روی تشک هایی وری زمین می خوابند و توسط نیروهای امنیتی تحت مراقبت می باشن

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.