Brown University’nin yaptuğı bir araştırmaya göre, Washington’un 11 Eylül 2001’den beri açık olarak yürüttüğü savaşlar ABD halkına 5 600 milyar dolara, yani mükellef başına 23 386 dolara mal oldu. Bu, Pentagon’un kabul ettiği bedelin üç mislidir.

Araştırma sadece Irak, Suriye, Afganistan ve Pakistan’a karşı ilan edilmiş savaşlara ilişkindir. İsrail’in Lübnan’a ve Birleşik Krallığın ve Fransa’nın Libya’ya karşı alt yüklenici olarak yürüttüğü savaşlardaki giderleri içermiyor [1].

Çeviri
Osman Soysal