پرزیدنت زی جین پینگ در تاریخ ۴ ماه نوامبر ۲۰۱۷ خطاب به سربازان چینی پایگاه جیبوتی
.ویدیو کنفرانسی برگذار نمود

گذارش داده که این پایگاه به صورت دژ محکمی در آمده است و قادر است Defense News
بریگاد کاملی را در خود جای دهد ( ۷ تا ۱۰ هزار نفر )

به وجود آوردن این پایگاه نظامی در کنار ساخت و ساز های نظامی ایالات متحده ، اسرائیل ،و فرانسه سبب شده تا به اعمال دزدان دریایی در سواحل سومالی پایان داده شود .

این نخستین پایگاه نظامی چینی در خارج از محدوده ی نفوذی این کشور می باشد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian