ولترشبکه

کشور انگلستان قصد دارد تا آرامکو را وارد بورس نماید

+

زمانی که توافق میان کاخ سفید و آرامکو قطعی به نظر می رسید، و قرار بر عرضه ی آن در بورس وال استریت بود و نه در ریاض ، انگلستان پیشنهاد جدیدی را ارائه نمود .

ترزا می پیشنهاد کرد تا دو میلیادر دلاربرای تضمین به این شرکت بزرگ نفتی داده شود ، در صورتی که عرضه ی بورس آن در سیتی انجام شود .

آرامکو در مالکیت سعودی ها قرار دارد . و از سوی محمد بن سلمان ، ولیعهد این کشور اداره می‌شود ( م بی اس )

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.