زمانی که توافق میان کاخ سفید و آرامکو قطعی به نظر می رسید، و قرار بر عرضه ی آن در بورس وال استریت بود و نه در ریاض ، انگلستان پیشنهاد جدیدی را ارائه نمود .

ترزا می پیشنهاد کرد تا دو میلیادر دلاربرای تضمین به این شرکت بزرگ نفتی داده شود ، در صورتی که عرضه ی بورس آن در سیتی انجام شود .

آرامکو در مالکیت سعودی ها قرار دارد . و از سوی محمد بن سلمان ، ولیعهد این کشور اداره می‌شود ( م بی اس )

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian