جمهوری غیر رسمی سومالی لند در ۱۳ ماه نوامبر انتخابات ریاست جمهوری برگذار می‌کند که رسانه‌های غربی آن را به صورت ٬٬ انتخابات نمونه ٬٬ عنوان می‌کنند .

میان سه کاندیدای ریاست جمهوری در تلویزیون این کشور بحث و مجادله ی علنی صورت گرفته بود . رسانه‌های اجتماعی در حین انتخابات تعطیل شده بودند تا از درز اخبار دروغین جلوگیری شود واز ورود آرای قبایل نیز جلوگیری شود .

. انتخابات ریاست جمهوری از دو سال گذشته پیش‌بینی شده بود آخرین انتخابات قانونی به سال ۲۰۰۵ باز می گردد.

سومالی لند از طرف اسرائیل حمایت شده که در آنجا فرماندهی ارتش خود را همراه عربستان سعودی ، برای جنگ با یمن مستقر ساخته است . اماکشور سومالی که در گذشته مستعمره ی انگلستان بوده ، هم‌اکنون نیز در حال بازگشت به کنترل این کشور می‌باشد و از سوی امارات متحده ی عربی بازخریده خواهد شد .

امارات متحده ی عربی در حال ساختن نخستین پایگاه نظامی خود در خارج از مرزهای خود می‌باشند . سا ل دیگر این پروژه به پایان خواهد رسید . در عین حال
Dubai Ports World
در حال باز سازی بندر بربرا ، در کنار بندر جیبوتی ، در مقابل بندر عدن ( یمن ) میباشد ؛ این دو بندر فوق را در حال حاضر نیز اداره می‌کند .این سه ساخت و ساز باعث خواهد تا امارات نظارت خود را بر تنگه ی باب المندب تضمین نماید . امارات متحد عربی ، در حال ساختن جاده ای است که بربرا را به کشور اتیوپی متصل نمایدو در حال پیاده کردن چند پروژه ی آموزشی و انسان دوستانه نیز می‌باشد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian