Innbyggerne i distriktet Centocelle (i Roma) gjør helt rett når de protesterer mot at det italienske Pentagon har tatt deres arkeologiske park og deres grøntområder (et manifest fra 29.oktober). Men en annen, mer alvorlig innvending har passert uten kommentarer, og det er en innvending som gjelder den italienske grunnloven.

Tidligere i år ble følgende rapportert:
• Det forelå en plan å samle alle sjefene i de væpnede styrkene under én felles struktur, en mini-kopi av USAs Pentagon.
• Dette er en viktig del av «en oppgradering av den operative modellen for de væpnede styrkene»
• Denne planen er etablert i «Hvitbok for internasjonal sikkerhet og forsvar» underskrevet av forsvarsminister Pinotti.

Denne planen overkjører det konstitusjonelle grunnlaget i den italienske republikken, og vil omskape republikken til en makt som overtar det militære ansvaret for overoppsynet av Middelhavet: Nord-Afrika, Midt-Østen og Balkan.

Og hva er grunnen til dette?

Vel, det er to. For det første å støtte Italias egen økonomi og strategiske «vitale interesser», og for det andre - alt i verden står på spill, fra Baltikum til Afganistan - alt som er i Vestens interesser, representert av det USA-ledete NATO .

Årsaken til alt dette er Framework Law fra 2016. Denne gir tillatelse til militære operasjoner i utlandet (som nå omfatter 30 steder i 20 land) finansiert av et fond gitt av finansdepartementet.

Og dette vil øke militærutgiftene, som nå har nådd rundt 70 millioner euro hver dag. Og NATO har bedt om at dette skal fortsatt stige til rundt 100 millioner euro pr. dag.

Å omorganisere de væpnede styrkene til angrep krever en ny generasjon våpen som vil koste enda mer. Italias nyeste ervervelse er den oppdaterte versjonen av USAs Agm-88E-Aargm-missil. Den tidligere versjonen hadde Italia allerede kjøpt. 25 av disse nye missilene koster 18,2 millioner dollar og overgår de tidligere modellene som Italia har kjøpt.

AG-88E Aargm er mellomdistanserakett som blir skutt ut fra bombefly for å ødelegge radarer i begynnelsen av en offensiv og slik slå ut forsvaret i et land som skal angripes.

Produksjonsindustrien, Orbital Atk, spesifiserer at «det nye våpenet også kan brukes av F-35». F-35 er jo USAs Lockheed Matins nye kampfly. Og Italia tar del i utviklingen av dette ved Cameris Faco-anlegg (Leonardo), og har påtatt seg å kjøpe 90 av dem.

De første F-35-flyene ankom basen ved Amendola den 12. desember 2016. Med dette var Italia det første landet, etter USA, som mottok dette nye femtegenerasjons kampflyet. De vil også være væpnet med de nye B61-12 atombombene.

Men Italia er ikke bare kjøper, men også produsent av våpen. I Hvitboken er den italienske militærindustrien beskrevet som «en bæresøyle» i landets siden de «gjennom eksport bidrar til balanse i handelen, og fremmer produkter fra vår nasjonale industri til høye priser».

Resultatet gir seg selv. Leonardo har hoppet opp til niende plass i rangeringen av de 100 største militærindustriene i verden. I 2016 solgte de våpen for rundt 9 milliarder dollar. I begynnelsen av oktober kunngjorde Leonardo de ville åpne nok et anlegg i Australia der de produserer våpen og kommunikasjons-systemer for den australske marinen.

Til gjengjeld, for videre å stimulere produksjon innen militærsektoren som idag står for 84% av Leonardos omstning, skal to Finmeccanica-selskaper selges til Hitachi - et japansk selskap. Selskapene som selges er Ansaldo Sts og Ansaldo Breda som er verdensledende når det gjelder produksjon av jernbaner.

Med penger fra budsjettet til den italienske Stabilitesloven, slik skal det italienske Pentagon, det nye hovedkvarteret for krigsministeriet, bygges opp som «en av landets bæresøyler».

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no
Kilde
Il Manifesto (Italia)