جیمز متیس ، وزیر دفاع ایالات متحده ، در پاسخ به سوال موقعیت سربازان ایالات متحده در سوریه ، مدعی شد که با داشتن مجوز از سوی سازمان ملل برای بیرون راندن داعش در این کشور حضور داشته است .

در ادامه ی اظهارات خود اعلام کرد که سربازان ایالات متحده تا پایان مرحله ی فرایند توافق ژنو در این کشور باقی خواهند ماند ، تا از هجوم مجدد داعش جلوگیری نمایند .

دولت پایبند به قانون اساسی دمشق از محاصره ی غیر قانونی واشنگتن در شمال سوریه و همچنین اسکان آنها در مرز عراق و در جنوب این کشور شکایت کرده .

سوال : به گفته ی حافظ اسد ، ایران و روسیه به این کشور دعوت شده اند ، در حالی که شما هرگز به آنجا دعوت نشده اید . و حضور شما غیر قانونی است . مجوز حضور شما در سوریه از سوی کدام نهاد صادر شده است ؟
وزیر دفاع ایالات متحده ، جیمز متیس : سازمان ملل گفته که ما می توانیم داعش را تعقیب کنیم . و حضور ما در سوریه برای بیرون راندن داعش می باشد . و ما نمی توانیم بگذاریم که آنها دوباره بر گردند . بنا بر این ما باید با اقدام سازمان ملل در ژنو جلوی این کار را بگیریم

منابع :Hallway Press Gaggle by Secretary Mattis . US department of Defense , November 13 . 2017

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian