ولترشبکه

برای ماتیس ، محاصره نظامی سوریه توسط ایالات متحده امری است قانونی

+

جیمز متیس ، وزیر دفاع ایالات متحده ، در پاسخ به سوال موقعیت سربازان ایالات متحده در سوریه ، مدعی شد که با داشتن مجوز از سوی سازمان ملل برای بیرون راندن داعش در این کشور حضور داشته است .

در ادامه ی اظهارات خود اعلام کرد که سربازان ایالات متحده تا پایان مرحله ی فرایند توافق ژنو در این کشور باقی خواهند ماند ، تا از هجوم مجدد داعش جلوگیری نمایند .

دولت پایبند به قانون اساسی دمشق از محاصره ی غیر قانونی واشنگتن در شمال سوریه و همچنین اسکان آنها در مرز عراق و در جنوب این کشور شکایت کرده .

سوال : به گفته ی حافظ اسد ، ایران و روسیه به این کشور دعوت شده اند ، در حالی که شما هرگز به آنجا دعوت نشده اید . و حضور شما غیر قانونی است . مجوز حضور شما در سوریه از سوی کدام نهاد صادر شده است ؟ وزیر دفاع ایالات متحده ، جیمز متیس : سازمان ملل گفته که ما می توانیم داعش را تعقیب کنیم . و حضور ما در سوریه برای بیرون راندن داعش می باشد . و ما نمی توانیم بگذاریم که آنها دوباره بر گردند . بنا بر این ما باید با اقدام سازمان ملل در ژنو جلوی این کار را بگیریم

منابع :Hallway Press Gaggle by Secretary Mattis . US department of Defense , November 13 . 2017

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.