Türkiye İstanbul’da bir Süryani kilisesinin inşaatına izin verdi. Osmanlı İmparatorluğunun yıkılması ve Birinci Dünya Savaşı sonrasından beri Hıristiyan inancına yönelik bir ibadet mekanının inşaatına ilk kez izin verilmesi söz konusu.

Ülkenin birçok Hıristiyan patriğini barındırmasına rağmen Türk kanunları kilise yapımına izin vermemektedir.

Öte yandan bundan birkaç yıl önce eski bir kilisede bir dini törenin yapılmasına istisnai olarak izin verilmişti.

Türk kanunları aynı zamanda 1974’ten beri işgal altında olan Kıbrıs’ın Kuzey bölümünde de uygulanmaktadır. Buradaki resmi turistik broşürler terk edilmiş Hıristiyan ibadet yerlerini aslı olmayan bir şekilde « hisar » olarak sunmaktadır.

Karşılaştırma yapmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidara gelişinden beri, Türkiye’de 9 000’den fazla cami inşa edildi.

Papa’nın Ankara nezdinde atadığı Papalık Büyükelçisi Monsenyör Paul Russel olarak değil ama Büyükelçi Paul Russell olarak kayıtlıdır.

Çeviri
Osman Soysal