کشور ترکیه اجازه ی بنای کلیسای آشوری را در استانبول صادر کرد . این نخستین بنای مذهب مسیحی است که پس از سقوط امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی اول ، در این کشور ساخته می شود .

قانون اساسی ترکیه ، تاسیس کلیسا را در این کشور منع کرده است ، با وجود آنکه چندین مقر مذهب مسیحی در این کشور وجود دارد .

چند سال پیش نیز ، اجازه ی برگزاری مراسم مذهبی در یکی از قدیمی ترین کلیساهای این کشور داده شد

این قانون در قسمت شمالی قبرس نیز که از سال ۱۹۷۴ تحت تصرف ترکیه قرار دارد ، صدق می کند . بصورت کاذب ، موسسات توریستی بناهای کهن مسیحی را ٬٬ قصرهای باستانی ٬٬ می نامند .

پس ازروی کار آمدن پرزیدنت رجب طیب اردوغان ، بیش از ۹۰۰۰ مسجد در این کشور بنا شده است .

نماینده ی پاپ در آنکارا نیز با نام مذهبی مونسنیور پل راسل ثبت نشده ، بلکه او را آقای سفیر پل راسل نامیده اند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian