کشورهای بریکس ( برزیل ، روسیه ، هند ، چین و افریقای جنوبی ) سیستم اینترنتی خود را به وجود خواهند آورد تا از کنترل ایالات متحده در امان باشند .

تا کنون اینترنت از سوی
ICANN ( internet corporation for assigned Names and Numbers )
که سازمانی است در موازات بخش اقتصادی ایالات متحده ، کنترل و مدیریت میشده .

مدیریت جدید اینترنت از سوی شورای امنیت ملی روسیه پیشنهاد شده . هنوز مشخص نیست که این سیستم چگونه می تواند در موازات سیستم دی ان سی فعالیت کند - سیستمی که در چین فعال است . چنانچه این سیستم بتواند گسترش یابد ، ایالات متحده ی آمریکا دیگر نمی توانند بر بخش مخابرات جهانی کنترل کنند . از این رو ما شاهد تقسیم شدن شبکه ی اینترنتی به دو قسمت خواهیم شد ، سایت هایی دیگر از دسترس همگان خارج خواهند شد ،و تنها زمانی قابل دسترسی خواهند بود که مخاطبین در هر دو سیستم ثبت نام کنند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian