اختلافات میان پکن و واشنگتن در ارتباط با کره ی شمالی

دیدگاه ایالات متحده دیدگاه چین
کره ی شمالی در حال تحقق برنامه ی اتمی تهاجمی است تا بتواند کره ی شمالی را در تصرف خود در آورد . کره ی شمالی برنامه ی تسلیحاتی اتمی خود را در جهت دفاع از تمامیت ارزی این کشور به وجود آورده ، تا در برابر هر گونه تغییر رژیم از سوی واشنگتن در این کشور در امان باشد .
کره ی شمالی پروتکل شماره ی ۱۹۹۴ را زیر پا گذاشته‌، در این پروتکل این کشور می بایستی کلیه ی ساخت های بمب اتمی خود را به حالت تعلیق در آورد . اما فرستادن موشک با اورانیوم غنی شده در فضا ، نشانگر تست های بمب های اتمی می باشد . کره ی شمالی پروتکل ۱۹۹۴ را زیر پا نگذاشته ، چرا که در این پروتکل اشاره به اورانیوم نشده است ، بلکه تنها پلوتونیوم را منع کرده است .

از این رو واشنگتن باید وضعیت خود را مشخص کند ، تا پکن بتواند دیدگاه های دو کشور را به یکدیگر نزدیک کند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian