پرزیدنت دونالد ترامپ ۱۵ ماه دسامبر ۲۰۱۷ (را به صورت روز لایحه ی حقوقی نامیده است) .
این تاریخ برای بزرگداشت تاریخ اتخاذ این لایحه توسط ۱۳ ایالتی که ایالات متحده را در سال ۱۷۹۱ تشکیل میداده اند در نظر گرفته شده است .

به هنگام مبارزات انتخاباتی ، دونالد ترامپ خود را مسئول حفاظت از لایحه ی حقوقی معرفی نمود ، که بعد ازمسائل مربوط به تروریزم از زمان انتخاب پاتریوتیک اکت ایالات متحده ، پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ، معلق مانده بود .

روزنامه نگار بریتانیایی که موجب انقلاب علیه پادشاه جرج و جنگ استقلال طلبانه شده بود ، توماس پین نام داشت ، که پس از این ماجرا به صورت نماینده ی فرانسوی درآمد . کتاب او در ارتباط با حقوق بشر ، به هنگام انقلاب فرانسه ، بیشترین فروش را داشت . او در این کتاب توضیح می دهد که در ایالات متحده ، مفهوم حقوق بشر به طور کلی غیر از مفهومی است که در کشور فرانسه به کار می رود . به گفته ی او ، حقوق بشر به تعریف ایالات متحده ، سعی در حفاظت از شهروندان علیه زیاد روی های حکومت و همچنین منافعی آن دارد ، در حالی که در مفهوم فرانسوی ، معنای آن در جهت به وجود آوردن دموکراسی است ، به صورتی که فضای خصوصی و عمومی از یکدیگر تفکیک داده شوند . این نشان می دهد که این مفاهیم به کار رفته به هیچ وجه با یکدیگر تشابهی ندارند ، با وجود آنکه به لحاظ معنایی امروزه نیز نوعی سردرگمی در آن وجود دارد .

توماس پین ،با منطقی که داشت ، با روبس پیر درگیر می شود و حاضر نیست برای کشتن پادشاه رای دهد ، چرا که به نظر او نمی توان یک مرد ( که پادشاه باشد ) را مسئول یک سیستم ( رژیم سابق ) معرفی کرد . و کشتن شاه را به صورت پایان انقلاب معرفی نموده و به همین دلیل نیز زندانی شده است

پرزیدنت ترامپ نیز خشم ترقی خواهان را با دفاع از اصول حقوق بشر لایحه ی حقوقی برانگیخته . و به این ترتیب از تظاهرات راست گرایان افراطی در شارلوت ویل حمایت کرده است ( ماده ی اول لایحه ی قانونی ) ، همچنین از حمل سلاح ( ماده ی دوم لایحه ی قانونی).

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian