دولت لبنان موفق شده تا از پناهندگان فلسطینی مقیم در کشور خود از زمان اعلام استقلال سرشماری نماید.

به طور کلی این جماعت حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر تخمین زده شده است . این تعداد مطابق با می باشد که حدود ۴۶۹۳۳۱ تن را شناسایی نموده . با وجود آنکه UNRWA سرشماری
سازمان ملل تمام افرادی که داخل خاک لبنان می شوند را شناسایی می کند ، اما افرادی که از این سرزمین خارج می شوند را مد نظر نمی گیرد .

سرشماری اخیر نشان داده است که تعداد واقعی پناهندگان ۱۷۴۴۲۲ تن می باشند .

به هنگام جنگ سوریه ، کمپ های فلسطینی تعداد بسیاری از پناهندگان سوری را در خود جای داده اند ، همچنین افراد مزدوری را که برای جنگ با سوریه به لبنان آمده اند .

کمپ های فلسطینی لبنان از مصونیت کشور میزبان برخوردار می باشند . یکی از آنها عین الحلوهَ میباشد که در آنجا ستاد ارشد منطقه ای القاعده مقیم می باشد ارتش لبنان نمی تواند به آنجا وارد شود ، اما چندین بارمحل را محاصره نموده است

از آنجاییکه دولت های عرب ، از جمله لبنان ، از مسئله ی فلسطین دفاع می کنند ، حاضر نیستند فلسطینی ها را به تبعیت کشور میزبان در آورند و از حقوق آنها دفاع می کنند تا بتوانند به کشورشان باز گردند .

این مطالعه ی جمعیت شناسی به خاطر طرح احتیاطی کوشنر- ترامپ بوده برای حل مسئله ی فلسطین . طرحی که راه حل پیشنهاد می کند ، اما مقررات موجود را تغییر می دهد . و به صورت دوگانه از این طرح حمایت مالی می کند ، چه برای پناهندگان فلسطینی و چه برای کشور لبنان - به تعداد میزان پناهندگانی که در آنجا مقیم خواهند شد.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian