ولترشبکه

سیف الاسلام قذافی ، کاندیدای ریاست جمهوری در کشور لیبی

+

بنا به اظهارات سخن گوی خانواده ی قذافی ، باسم الهاشمی السول ،به روزنامه ی مصری اجیپت تودی اعلام نمود ، سیف الاسلام قذافی در انتخابات ریاست جمهوری که توسط سازمان ملل در اواسط سال ۲۰۱۸ در کشور لیبی برگذار خواهد شد شرکت می کند .

پسر معمر قذافی ، که در کنار پدر نقش بسزایی ایفا می کرد ،از دور موجه ترین لیدر کشور لیبی می باشد که هم اکنون در وضعیت نابسامان و هرج و مرج قرار گرفته . او به زودی برنامه ی خود را به زودی برای اداره ی کشورش اعلام خواهد نمود. بعلت حکم دادگاه جنایی بین الملل ، که برای دستگیری او اقدام نموده ، هم اکنون توسط حکومت طبرق حکم عفو دریافت کرده، در حالیکه حکومتی که توسط سازمان ملل سر کار آمده با این حکم مخالف است .

حکم دادگاه جنایی بین الملل ، به علت اخبار مندرج در روزنامه های سازمان ناتو صادر شده است . دادستان دادگاه جنایی ،به طور فعالی در جنگ ناتو علیه کشور لیبی شرکت داشته است . به تصور او سیف الاسلام در زندان بوده و می شد او را به آسانی دادگاه لاهه فرستاد . و از این رو نیازی به مقاومت در برابر عناصر محاصره گر وجود نداشت .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.