بنا به اظهارات سخن گوی خانواده ی قذافی ، باسم الهاشمی السول ،به روزنامه ی مصری اجیپت تودی اعلام نمود ، سیف الاسلام قذافی در انتخابات ریاست جمهوری که توسط سازمان ملل در اواسط سال ۲۰۱۸ در کشور لیبی برگذار خواهد شد شرکت می کند .

پسر معمر قذافی ، که در کنار پدر نقش بسزایی ایفا می کرد ،از دور موجه ترین لیدر کشور لیبی می باشد که هم اکنون در وضعیت نابسامان و هرج و مرج قرار گرفته . او به زودی برنامه ی خود را به زودی برای اداره ی کشورش اعلام خواهد نمود.
بعلت حکم دادگاه جنایی بین الملل ، که برای دستگیری او اقدام نموده ، هم اکنون توسط حکومت طبرق حکم عفو دریافت کرده، در حالیکه حکومتی که توسط سازمان ملل سر کار آمده با این حکم مخالف است .

حکم دادگاه جنایی بین الملل ، به علت اخبار مندرج در روزنامه های سازمان ناتو صادر شده است . دادستان دادگاه جنایی ،به طور فعالی در جنگ ناتو علیه کشور لیبی شرکت داشته است . به تصور او سیف الاسلام در زندان بوده و می شد او را به آسانی دادگاه لاهه فرستاد . و از این رو نیازی به مقاومت در برابر عناصر محاصره گر وجود نداشت .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian