ولترشبکه

رونالد نوبل ، از توطئه علیه کریستینا کیرشنر خبر داد

+

رئیس جمهور سابق کشور آرژانتین کریستینا فرناندز دو کیرشنر ، هم اکنون به خاطر حکم خیانت به حزب خود تحت تعقیب می باشد . قوه قضاییه کشورش او را متهم به بستن قراردادی با ایران نموده که در آن به خاطر عدم پیگرد عاملین انفجار بوینس آیرس میان سال های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۴ ، نفت ارزان قیمت از ایران خریداری مینمود .

ADNاین در حالی است که سازمان اف بی آی با ارائه ی نتیجه ی آزمایشات نشان داد که ایران و حذب الله هیچ نقشی در این حوادث نداشته اند .

مدیر سابق اینترپول ،رونالد نوبل ، حاضر شده تا در مقابل دادگاه آرژانتین حاضر شود و شهادت دهد که سازمانش هرگز به هنگام ریاست جمهوری کیرشنر برای منع تعقیب مظنونین ایرانی انفجار ترغیب نشده بود .

از این رو هیچ گونه پایه و اساسی برای خیانت رئیس جمهور پیشین وجود ندارد

یک ربع قرن ،پس از این وقایع ، دست کاری های عجیبی توسط پلیس و قضات در این پرونده انجام شده . و هم اکنون علت این وقایع و نقش واهی رئیس جمهور سابق نیز مشخص نشده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.