رئیس جمهور سابق کشور آرژانتین کریستینا فرناندز دو کیرشنر ، هم اکنون به خاطر حکم خیانت به حزب خود تحت تعقیب می باشد . قوه قضاییه کشورش او را متهم به بستن قراردادی با ایران نموده که در آن به خاطر عدم پیگرد عاملین انفجار بوینس آیرس میان سال های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۴ ، نفت ارزان قیمت از ایران خریداری مینمود .

ADNاین در حالی است که سازمان اف بی آی با ارائه ی نتیجه ی آزمایشات
نشان داد که ایران و حذب الله هیچ نقشی در این حوادث نداشته اند .

مدیر سابق اینترپول ،رونالد نوبل ، حاضر شده تا در مقابل دادگاه آرژانتین حاضر شود و شهادت دهد که سازمانش هرگز به هنگام ریاست جمهوری کیرشنر برای منع تعقیب مظنونین ایرانی انفجار ترغیب نشده بود .

از این رو هیچ گونه پایه و اساسی برای خیانت رئیس جمهور پیشین وجود ندارد

یک ربع قرن ،پس از این وقایع ، دست کاری های عجیبی توسط پلیس و قضات در این پرونده انجام شده . و هم اکنون علت این وقایع و نقش واهی رئیس جمهور سابق نیز مشخص نشده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian