اطاق دوم فدرال قوه ی قضاییه آرژانتین اعلام کرده که برای کلودیو بونادیو قاضی پرونده ی رئیس جمهور پرونیست آرژانتین کریستینا دو کیرشنر و عده ی زیادی از همکاران وی
حکم تعقیب صادر می کند .

اطاق فدرال شهادت رونالد نوبل ، رئیس سابق اینترپول را برای برائت محکومان نپذیرفته

به علت عدم اثبات جرم ، مارتن ایروزون و ادوارد فاراح که قضات این پرونده می باشند حکم تعقیب رئیس جمهور سابق را تثبیت نمودن ( رئيس جمهور سابق در حال حاضر دارای معافیت پارلمانی می باشد ) ، همچنین حکم تعقیب وزیر امور خارجه ی وی هکتور تیمرمن ( که به علت بیماری در حصر خانگی به سر می برد ) و سه نفر از همکارانش با نام های کارلوس زانینی ، لویس دلیا ، و فرناندو استش

آنها محکوم به خدشه وارد کردن به عدالت و سو استفاده از مقام خود و پنهان کاری شدند ، اما بدتر از آن ٬٬ خیانت ٬٬ بوده که برای آخرین بار این حکم به ژنرال پرون در سال ۱۹۵۵ نسبت داده شد .

این ماجرای بی منطق بر روی این حکم استوار شده که سو قصد سال های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۴ علیه
سفارت اسرائیل توسط حزب الله و به کمک ایران انجام شده . کریستینا فرناندز دو AMIA
کیرشنربا تهران همکاری کرده تا وزرای وی در امان باشند . این در حالی است که از پانزده روز پیش ، این فرضیه که حزب الله و ایران مسئول این حوادث بودند به خاطر آزمایشات
که توسط اف بی آی انجام شده منتفی اعلام شده است . ADN

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian