تظاهرات علیه بیکاری که در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۷ از خراسان آغاز شد ، یک روز بعد به شمال و غرب کشور گسترش یافت.
حدود ۵۲ نفر که شعار مرگ بر دیکتاتور را سر می دادند ، در مشهد دستگیر شدند ، در حالی که در ابتدای تظاهرات پلیس در کنار مردم قرار داشت

در کرمانشاه ( مرز ایران و عراق )، شعارهای دیگری شنیده شد از قبیل : مردم گدایی می کنند ، روحانیت خدایی می کند . و همینطور : آزادی زندانیان سیاسی ، آزادی یا مرگ .

اسحاق جهانگیری ( در تصویر بالا ) که معاون رئیس جمهور می باشد ، از جناج محافظه کار ( پیروان انقلاب ضد امپریالیستی امام خمینی ) ، ایراد گرفت که این تظاهرات را بر پا کرده اند . آقای جهانگیری ، یکی از شرکت کنندگان در انقلاب سبز ۲۰۰۹ بوده است . و از اعضای هیئت انتخاباتی میر حسین موسوی به شمار می رفت . او در انتخابات ریاست جمهوری۲۰۱۷ نیز خود را کاندید نمود ،و به نفع شیخ حسن روحانی خود را کنار کشید .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian