بنا بر گفته ی شبکه ی دهم تلویزیون اسرائیل ، مشاورین امنیت ملی ایالات متحده و اسرائیل ،
نفر آخر در تصویر بالا ، پرتوکلH.R. McMaster & Meir Ben Shabbat
سری در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷ در کاخ سفید امضا نمودند

این سند ، چهار طرح را برای مطالعه بر موارد زیر راه اندازی خواهد کرد:
 حمایت ایران از حزب الله و سوریه
 توافق ۵+۱
 برنامه ی موشکی ایران
 برنامه های آینده ی ایران و حزب الله

این همان استراتژی ضد ایرانی است که پرزیدنت ترامپ در تاریخ ۱۳ ماه اکتبر اعلام نمود

این پروتکل نمی تواند چیزی از قرار دادهای سابق بکاهد . وبه سیاست متعادل سازی منطقه ای روابط میان ایران و اسرائیل می پردازد.

در عین حال ثابت می کند که دولت ترامپ – مانند دولت نیکسون- گرایشات اسرائیلی دارد که علت آن استراتژیک است و نه انتخاباتی . جمعیت یهودی ساکن ایالات متحده ، مخالف این طرح می باشند

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian