ستاد اصلی ارتش روسیه نتایج بررسی های سه هواپیمای بدون سرنشین را که سعی کرده بودند به پایگاه حمیمیم حمله کنند را ، ارائه دادند . هواپیماهایی که مجبور شدند در محل به زمین بنشینند .

 
نتایج آزمایشات به قرار زیربود
ساخت این هواپیماهای بدون سرنشین در منطقه غیر ممکن بود . و بدون شک آنها را از خارج به آنجا آورده بودند
 استفاده از این هواپیماها نیاز به تخصص حرفه ای داشت . و کسانی که این هواپیماها را در اختیار عناصر جهادی قرار دادند ، از خارج آمده بودند تا به آنها آموزش بدهند .
 بمب های دست ساز که روی این هواپیماها به کار رفته بود هر یک ۴۰۰ گرم وزن داشتند . و از نیترات چهارم و فشنگ های آهنی ساخته شده بودند . در این منطقه هیچ کارخانه ای این مواد منفجره تولید نمی کند . کشورهای بسیاری از جمله اوکراین تولید کننده ی این مواد می باشند .
 
برنامه ای که بتواند کنترل این هواپیماهای بدون سر نشین را انجام دهد ، بسیار تخصصی بوده و امکان دسترسی به اطلاعات آن از طریق شبکه های شناخته شده ممکن نمی باشد . عناصر جهادی از طریق ماهواره و بیسیم هوایی این اطلاعات را دریافت نمودند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian