Men nesten ingen snakker om en ”bok” hvis innhold virkelig er eksplosivt. Denne boken ble utgitt litt tidligere og signert av president Donald Trump selv: "USAs Nasjonale Sikkerhetsstrategi". Det er et periodisk dokument utarbeidet av tungvektere fra ulike deler av administrasjonen, spesielt fra det militære. Sammenlignet med tilsvarende dokument utgitt av Obama-administrasjonen i 2015, inneholder Trump-administrasjonens utgave elementer som tilsier en viss grad av kontinuitet. Det innebærer det grunnleggende konseptet om "å sette Amerika først slik at det er trygt, velstående og fritt", og at de derav må ha "styrke og vilje til å utøve USAs lederskap i verden". Dette konseptet, som også ble uttrykt av Obama-administrasjonen (samt tidligere administrasjoner) er som følger: "For å garantere sikkerheten til sitt folk, må Amerika lede fra en posisjon basert på styrke".

Sammenlignet med Obama-administrasjonens ditto dokument (med snakket om ”russisk aggresjon mot Ukraina" og "et varsel om den militære modernisering av Kina og landets voksende tilstedeværelse i Asia”), er dokumentet utarbeidet av Trump-administrasjonen langt tydeligere:
"Kina og Russland utfordrer amerikansk makt, innflytelse og interesser, og forsøker å motarbeide amerikanernes sikkerhet og velstand”.

På denne måten avslører forfatterne av dette strategiske dokumentet hvilke elementer som i virkeligheten står på spill for USA:

”Den økende risikoen for å miste sin økonomiske overlegenhet når den står overfor fremveksten av nye statlige og sosiale utfordringer, særlig fra Kina og Russland. Sistnevnte vedtok tiltak for å redusere dollarens dominerende posisjon. Denne posisjonen basert på seddelpressen til en dominerende valuta, tillater USA å opprettholde en dominerende rolle. En rolle hvis styrke ikke er basert på USAs reelle økonomiske kapasitet, men på det faktum at den brukes som en global valuta. "

De strategiske dokumentene understreker at ”Kina og Russland ønsker å forme en verden i etisk opposisjon til amerikanske verdier og interesser. Kina forsøker å forflytte USA i Stillehavsregionen og utvide sin innflytelse med sin statsdrevne økonomiske modell. Russland søker å gjenopprette sin tidligere status som en mektig nasjon, og etablerer innflytelsesfærer nær sin egen landegrense. Russland tar sikte på å svekke USAs innflytelse i verden og å splitte oss opp mot våre allierte og partnere ".

Dette fører så videre til det som nærmest er ensbetydende med krigserklæring: "Vi vil bruke vår innflytelse for å sørge for at alle verdens regioner ikke er dominert av en enkelt makt": Det vil i prinsippet si at alle regionene skal være dominert av USA. Videre er det opplagt at blant alle former for ”innflytelse” finner man også det militært aspektet. Dette er en form for innflytelse der USA har opprettholdt en klar overlegenhet til nå. Som understreket i 2015, i Obama-administrasjonens strategiske dokument:

"Vi har et militære som har stor teknologisk og geostrategisk rekkevidde, og som er uovertruffent i menneskets historie; Vi har NATO, den sterkeste alliansen i verden ". Så "USAs Nasjonale Sikkerhetsstrategi", undertegnet av Trump, involverer Italia og de andre NATO-landene, som bedt om å styrke den østlige flanken mot ”russisk aggresjon”. Samtidig skal man bidra med minst 2% av BNP til militære utgifter og 20 % av dette igjen til å kjøpe nye våpen. Europa er på vei mot krig, men dette diskuteres ikke i tv-debatter: Det er ikke et tema for valgkampene.

Oversettelse
Bjørn Thorsønn
Kilde
Il Manifesto (Italia)