آخرین گذارش آژانس بین المللی انرژی ، جدولی از وضعیت بازار نفتی جهان ارائه داده است

درخواست نفت به طور نرمی در حال افزایش می باشد .

عرضه که همیشه مازادبر تولید بوده ، حالت ثابتی را نشان می دهد ، از یک سو فروپاشی تولید ونزوئلا و کاهش نفت دریای شمال و لیبی ، توانسته با افزایش تولید ایالات متحده ، کانادا و برزیل جبران شود .

ایالات متحده هم اکنون از نفت شیست بسیاری برخوردار می باشند ، همچنین نفت خلیج مکزیک( پمکس ) از تولید عربستان در سال ۲۰۱۸ فراتر خواهد رفت و با روسیه وارد رقابت خواهد شد .
و ۶۸ دلار ( برنت ) میباشد که WTI قیمت باریل نفت هم اکنون ۶۳ دلار
به ۷۰ دلار نیزخواهد رسید .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian