جمهوری فدرال آلمان به یهودیانی که در الجزایر به هنگام جنگ جهانی دوم زندگی می کردند ( حدود بیست و پنج هزار نفر ) مبلغ ۲۵۵۶ یورو غرامت پرداخت نماید

آنهایی که بتوانند ثابت کنند که به هنگام آتش بس میان آلمان و فرانسه در ۲۲ (به هنگام ورود متفقین ) در ۸ ماه Torchماه ژوئن سال ۱۹۴۰ و عملیات
نوامبر ۱۹۴۲ در الجزایر ساکن بودند ، از این غرامت استفاده خواهند کرد. در این دوره ، یهودیان فرانسوی ساکن الجزایر ، از سوی دولت فرانسه مورد تبعیض قرار گرفتند (دولت فرانسه در واقع جانشین جمهوری فرانسه در این دوران بوده است)

رازیر پا گذاشتCremieuxدولت فرانسه به رهبری فیلیپ پتن فرمان
طبق این فرمان یهودیان الجزایر دارای تابعیت فرانسوی بودند ، اما با لغو آن یهودیان به صورت بومیان محلی الجزایر ، هم ردیف مسلمانان این کشور درآمدند. همچنین ، سربازان یهودی که در دولت فرانسه خدمت می کردند در ‌‌ فرستاده شدند . کودکان یهودی نیز از تحصیل در مدارس عمومی Bedeau‌کمپ
محروم شدند وتنها اجازه داشتند در تعلیمات مذهب کاتولیت تحصیل نمایند.

جمهوری فدرال آلمان که خود را جانشین دولت رایش سوم می داند، تمامی مسئولیت های آن را به همراه عملیات دولت دست نشانده ی فیلیپ پتن ،ا به گردن می گیرد.

در عین حال ، جمهوری فدرال آلمان خود را مسئول اعمال ضد یهودی آدمیرال فرانسوآ دارلان و ژنرال هنری ژیرو در الجزایر نمی داند – که هر دو از سوی دولت ایالات متحده از سال ۱۹۴۲ مورد حمایت قرار داشتند . ‌
دارلان ، توسط یکی از پیروان ژنرال دوگل با نام فرناند بونیه دو لا شاپل و با کمک نیروهای اطلاعات سری بریتانیا کشته شد . ژیرو نیز با میانجیگری ژان مونه به پرزیدنت روزولت ملحق شد .

از اول ژانویه سال ۲۰۱۶ ، یهودیانی که بین سال های ۱۹۴۰ و ‍۱۹۴۲ در الجزایر سکونت داشتند ،سالانه از مبلغ سه هزار و ششصد شکل (حدود ۸۶۶ یورو) بهره مند می شوند ، ( به شرط آنکه ملیت اسرائیلی را پذیرفته باشند )

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian