انستیتوی رویترز در رابطه با مطالعات روزنامه نگاری دانشگاه اکسفورد ، از انتشار اخبار جعلی توسط اینترنت از کشور فرانسه و ایتالیا خبر داد

در ارتباط با کشور فرانسه ، سایت هایی که توسط روزنامه ی لوموند منتشر شد و آنها را غیر قابل اعتماد معرفی نمود ، ولترنت قرار نداشت.

ولترنت که از پانزده سال پیش به بیش از ده ها زبان منتشر می شود ، منبع گذارشات و مطالعاتی است که توسط وزارتخانه های امور خارجه و دفاع کشور های متعددی مورد توجه وانتشار قرار گرفته است .

مطالعات انستیتوی رویترز نشان داده که مقالات متعددی بیشتر از طریق فیس بوک خوانده می شوند تا سایت های اینترنتی مرتبط با موضوع منتشر شده .

این مطالعه در همین نقطه خلاصه می شوند . چرا که نمی توان سایت های اینترنتی تجاری و غیر تجاری را با یکدیگر مقایسه نمود ( سایت هایی که دارای تبلیغات می باشند و آنهایی که دارای تبلیغات نمی باشند ) . برخی از این سایت ها دارای عناوین مختلفی هستند ، و در حالی که برخی از سایت ها تنها از یک موضوع خاصی پیروی می کنند . به صورتی که مخاطبین خود را برای خواندن مقالات در سایت خود ترغیب می کنند و برخی دیگر مخاطبین را به خواندن مقالات خود در پایگاه های جدیدی می فرستند …

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

Measuring the reach of fake news and online distribution in Europe, Reuters Institute, February 2018.
(PDF - 1.9 Mo)