دولت ترکیه پرونده ی مربوط به انحلال ویزای شهروندان خود را به مقصد اروپا به عهده ی کمیسیون اروپا قرار می دهد .

زمان بحران مهاجرین ، کشور ترکیه موضوع انحلال ویزا ، در عوض همکاری دو جانبه را پیش کشید . کمیسون اروپا ۷۲ شرط را پیش بینی کرده بود که کشور ترکیه مدعی است تمامی آنها را انجام داده .

کمیسیون اروپا در پی سنجش تمامی مواردی است که ترکیه تقدیم کرده .

پرزیدنت رجب طیب اردوغان ، با ژان کلود ژونکر، رئیس کمیسون، دیدار خواهد داشت همچنین با بویکو بوریسوو که جزو اعضای مافیای بلغارستان می باشد و در کمیسیون اروپا مشغول به کار است . آنها در ۲۶ ماه مارس در وارنا نشستی خواهند داشت .

جمعیت ترکیه به بیش از ۸۲ میلیون نفر می رسد .

مخالفت اتحادیه ی اروپا می تواند قرار داد کنترل مهاجرین را لغو کند و کلیه ی افراد مهاجر را از مرز ترکیه به طرف اتحادیه ی اروپا بفرستد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian