جمهوری اسلامی ایران که ۳۹ امین سالگرد انقلاب خود را جشن گرفت و بار دیگر میلیونها ایرانی در کلیه ی خیابان های این کشور شرکت کردند تا وابستگی خود را به شعار ضد امپریالیستی امام خمینی نشان دهند. پرزیدنت شیخ حسن روحانی پس از وقایع اعتراض آمیز ماه ژانویه ، مردم را دعوت به وحدت نمود . همچنین درخواست کرد تا به اقلیت های دینی و قومی احترام گذاشته شود ، چرا که برخی از اقلیت ها در اعتراضات شرکت داشتند .

بحران های سیاسی بیشتردر حول و حوش مسئله ی جانشینی رهبر معظم انقلاب تبلور یافته ؛ جریاناتی خواهان لغو وظایف اولیه ی رهبری می باشند
که در ابتدای انقلاب شکل گرفت و تحت تاثیر جمهوری افلاطونی امام خمینی قرار داشت . پرزیدنت روحانی طی سخنرانی خود به ایجاد رفراندومی اشاره کرد تا این موضوع در آن مورد بررسی قرار بگیرد.

لغو وظایف رهبری باعث خواهد شد تا بلافاصله سپاه پاسداران تحت امر رئیس جمهور قرار بگیرد ،( در حالی که در تضاد آشکار با یکدیگر قرار دارند )

یکی از مباحث اختلافات در جامعه بر سر حجاب اجباری برای زنان می باشد و همچنین داشتن ریش برای آقایان . یکی از مطالعات اتاق فکری دفتر ریاست جمهوری که در ابتدای دوران سر کار آمدن وی در سال ۲۰۱۴ ، شکل گرفت نشان داد که تنها نیمی از جمعیت کشور خواهان لغو این سمت می باشد . به خاطر بیاوریم که در پایان دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ، در پی سخنرانی تلویزیونی وی ، که در همین چارچوب قرار داشت ، سبب گردید تا او با بخشی از متحدان خود در این باره دچار اختلاف گردد .

این در حالی است که اصل مشکل در جای دیگری است : طبقه ی بسیار فقیر جامعه ، از پایین بودن شدید سطح زندگی خود رنج می کشد ، در حالی که برخی از طبقه ی بالای روحانیت و مسئولین سیاسی ثروت های خود را به رخ هم می کشند. همین موضوع کافی است که آینده ی کشور را متاثرسازد .

پرزیدنت روحانی ، امکانات مالی سپاه پاسداران انقلاب را مورد بحث قرار می دهد و پیشنهاد کرده تا آنها در حیطه ی عملیات نظامی خود باقی بمانند و دست از فعالیت های اقتصادی و بازرگانی بر دارند . این سخنان ، از حمایت رهبر معظم انقلاب نیز برخوردار گردید . پرزیدنت روحانی همچنین پیشنهاد نمود تا سپاه پاسداران از این رفرم حمایت کند و کلیه ی سازمان های آنها به ملت باز گردد.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian