Uten å lage noe stort nummer av det kan man nå registrere at den britiske utenriksministeren, Boris Johnson, etter et to måneder langt avbrudd, gjenopptar sin subsidiering av ASI (Adam Smith International).

I desember 2017, viste BBCs tv-program Panorama oss at ASI, som var støttet av regjeringen i Storbritannia for angivelig å trene opp politifolk i de såkalte «frigjorte områdene» av Syria, egentlig stod for finansiering av Al-Qaida.

Andre undersøkelser har vist oss at denne NGOen også hadde finansiert lobbyisme i FN for å overbevise diplomater om at land som Bahrain respekterer menneskerettighetene.

Etter å ha blitt satt under press fra Arbeiderpartiet (Labour) kuttet den konservative regjeringen finansieringen til den viktigste «humanitære» NGOen (ikke statlige frivillige organisasjonen) i landet.

Gjentatte skandaler som er avslørt - fra de skyhøye lønningene til en rekke ledere og tyverier av konfidensielle statlige dokumenter - har skapt nokså mange utfordringer for flere av de som hadde sine nøkkelposisjoner i denne NGOen. Flere direktører fra ASI har, som en følge av dette, måtte slutte.

Den britiske regjeringen hadde opprettet en fond for sikring og stabilisering (konflikt stabilitet og sikkerhets-fondet—CSSF) som finansierer Al Qaeda i Syria via tre humanitære NGOer: ASI, IG (Integry Global) og Tamkeen. Finansieringen gjøres gjennom utbetalinger til den såkalte «borgermesteren» av Aleppo (egentlig en omskriving for de saudi-støttede jihadistene som okkuperte den østlige delen av byen) og til De hvite hjelmene (de påberoper seg å være en lokal organisasjon og er ledet av en M16 offiser som har organisert både militære- og propaganda-operasjoner). Lord Ahmad av Wimbledon, bekreftet ovenfor utenrikskomiteen i underhuset, at at CSSF hadde forpliktet seg til å utbetale 66 millioner pund til Syria i 2015-16, 64 millioner pund i 2016-17, og allerede har gitt 69 millioner pund i skatteåret 2017-18 [1].

Oversettelse
Jostein Bjørkemo

[1Syria : Conflict, Stability and Security Fund:Written question - HL1251”, House of Commons, September 20, 2017.