Voltaire Network

Boris Johnson gjenopptar subsidieringen av Al Qaida gjennom CSSF

+

Uten å lage noe stort nummer av det kan man nå registrere at den britiske utenriksministeren, Boris Johnson, etter et to måneder langt avbrudd, gjenopptar sin subsidiering av ASI (Adam Smith International).

I desember 2017, viste BBCs tv-program Panorama oss at ASI, som var støttet av regjeringen i Storbritannia for angivelig å trene opp politifolk i de såkalte «frigjorte områdene» av Syria, egentlig stod for finansiering av Al-Qaida.

Andre undersøkelser har vist oss at denne NGOen også hadde finansiert lobbyisme i FN for å overbevise diplomater om at land som Bahrain respekterer menneskerettighetene.

Etter å ha blitt satt under press fra Arbeiderpartiet (Labour) kuttet den konservative regjeringen finansieringen til den viktigste «humanitære» NGOen (ikke statlige frivillige organisasjonen) i landet.

Gjentatte skandaler som er avslørt - fra de skyhøye lønningene til en rekke ledere og tyverier av konfidensielle statlige dokumenter - har skapt nokså mange utfordringer for flere av de som hadde sine nøkkelposisjoner i denne NGOen. Flere direktører fra ASI har, som en følge av dette, måtte slutte.

Den britiske regjeringen hadde opprettet en fond for sikring og stabilisering (konflikt stabilitet og sikkerhets-fondet—CSSF) som finansierer Al Qaeda i Syria via tre humanitære NGOer: ASI, IG (Integry Global) og Tamkeen. Finansieringen gjøres gjennom utbetalinger til den såkalte «borgermesteren» av Aleppo (egentlig en omskriving for de saudi-støttede jihadistene som okkuperte den østlige delen av byen) og til De hvite hjelmene (de påberoper seg å være en lokal organisasjon og er ledet av en M16 offiser som har organisert både militære- og propaganda-operasjoner). Lord Ahmad av Wimbledon, bekreftet ovenfor utenrikskomiteen i underhuset, at at CSSF hadde forpliktet seg til å utbetale 66 millioner pund til Syria i 2015-16, 64 millioner pund i 2016-17, og allerede har gitt 69 millioner pund i skatteåret 2017-18 [1].

Oversettelse
Jostein Bjørkemo

[1] “Syria : Conflict, Stability and Security Fund:Written question - HL1251”, House of Commons, September 20, 2017.

Voltaire Network

Voltaire, internasjonal utgave

Godkjente artikler under vanlig journalistisk skjønn

Artikklene på Voltaire Network kan fritt videreformidles såfremt det henvises til kilde, deres integritet respekteres og de ikke brukes til kommersiell virksomhet (lisens CC BY-NC-ND).

Støtt Voltaire Network

Du besøker denne websiden for å søke opp kvalitetsanalyser som gjør deg i stand til å danne deg din egen oppfatning av dagens verden. For at vi skal kunne fortsette arbeidet vårt, trenger vi din støtte.
Hjelp oss med ditt bidrag.

Hvordan delta i Voltaire Network?

Medlemmene i vårt team er alle frivillige.
- Morsmålsoversettere på profesjonelt nivå: du kan hjelpe oss med å oversette artiklene våre.