Gavin Williamson (Spojené království) a James Mattis (USA)

Existuje politická strana, která se, ačkoliv není vidět, účastní italských voleb: strana NATO. Tvoří ji průřezová většina, která ať výslovně či tiše podporuje členství Itálie ve Velké alianci pod velením USA.

To vysvětluje, proč na vrcholu předvolební kampaně hlavní politické strany tiše přijaly dodatečné závazky, na něž přistoupila vláda na setkání 29 ministrů obrany států NATO (za Itálii Roberta Pinottiová) pořádaném v Bruselu ve dnech 14. až 15. února 2018.

Ministři se nejprve zúčastnili jednání Skupiny jaderného plánování NATO, jíž předsedají USA a jejíž rozhodnutí jsou vždy přísně tajná.

Poté se ministři setkali na úrovni Severoatlantické rady. O pouhé dvě hodiny později oznámili důležité rozhodnutí (již předtím přijaté jinde), "modernizovat velicí strukturu NATO, páteř naší aliance."

Bude zřízeno nové Velení společných sil pro Atlantik, pravděpodobně umístěné v USA, za účelem "ochrany komunikačních mořských tras mezi severní Amerikou a Evropou". Vymysleli tak scénář ruských ponorek, které by mohly potápět obchodní lodě na transatlantických trasách.

Ustaveno bude nové Velení pro logistiku, umístěné zřejmě v Německu, kvůli "zlepšení pohybu jednotek a vybavení v Evropě, což je podstatné pro naši kolektivní obranu". Vymysleli tak scénář NATO donuceného bránit se proti agresivnímu Rusku. Přitom je to naopak NATO, které agresivně rozmisťuje své vojenské síly podél hranice s Ruskem. Rozšířena budou v Evropě pozemní velitelství kvůli "dalšímu zlepšení koordinace a rychlé reakce našich sil".

NATO zřídí rovněž nové Centrum kybernetických operací, aby "dále posílilo naši obranu". Bude sídlit v ústředí v Mons (Belgie), vedeném Nejvyšším spojeneckým velitelem v Evropě, jímž je vždy americký generál jmenovaný prezidentem USA.

Ministři potvrdili své rozhodnutí navyšovat vojenské výdaje. Evropští spojenci a Kanada je během posledních tří let zvýšili celkem o 46 mld. $, ale to je jen začátek. Cílem je, aby každá členská země dosáhla nejméně 2% HDP (USA vynakládají 4%), aby tak bylo "více finanční hotovosti a tedy více vojenských prostředků".

Evropskými zeměmi, které již dosáhly a překročily tuto kvótu, jsou: Řecko (2,32%), Estonsko, Velká Británie, Rumunsko, Polsko. Vojenské výdaje Evropské unie musejí doplňovat vojenské výdaje NATO. To bylo zopakováno na setkání se zahraniční představitelkou EU Federicou Mogheriniovou.

Ministryně Pinottiová potvrdila, že "Itálie, respektující požadavek USA, začala navyšovat výdaje na obranu" a že "bude pokračovat na této cestě, která je cestou zodpovědnosti".

Cesta je tedy určena. Ale o tom se v předvolební kampani nehovoří. Zatímco ve věci členství Itálie v Evropské unii sice mají hlavní strany odlišné postoje, co se týká příslušnosti Itálie do NATO, jsou prakticky jednohlasné. To ovšem zkresluje celý obraz.

Nemůžeme totiž diskutovat o Evropské unii, pokud budeme ignorovat skutečnost, že 21 z 27 zemí EU (po Brexitu) s přibližně 90% obyvatelstva unie je členy NATO pod velením USA.

Nemůžeme ignorovat politické důsledky - a současně ekonomické, sociální a kulturní důsledky - skutečnosti, že NATO přeměňuje Evropu na válečné pole proti Rusku, vykreslovanému jako ohrožující nepřítel: nová "říše zla" útočící na "největší demokracii světa" zevnitř svojí armádou trolů.

Překlad
Komunistický svaz mládeže
(KSM)
Zdroj
Il Manifesto (Itálie)