وابسته بهGlobal Engagement Center GEC وزارت دفاع ایالات متحده ۴۰ میلیون دلاربه
به وزارت امور خارجه منتقل نمود تا بتواند علیه سخن پراکنی های خارج از عملیات خود پایان دهد .

به هنگام ریاست جمهوری پرزیدنت اوباما در سال ۲۰۱۶ به وجود آمد Global Engagement Center
تا علیه اطلاعاتی که نشان می داد دولت وی چگونه از عناصر جهادی حمایت می کند ، مبارزه شود.

بودجه ی رسمی برای اختصاص به این کار مبلغ ۳۵ میلیون دلار بوده است ، (در واقع ۱۴۰ میلیون دلار). این مرکز توسط مایکل لامپکین اداره می شد ، که معاون وزارت دفاع در ارتباط با عملیات ویژه و بحران های کم جوش و خروش بوده است .

به طور رسمی ، این مرکز بودجه ی خود را دو برابر نمود و به مبلغ ۷۵ میلیون دلار رسانید . هر چند هنوز مشخص نشده که بودجه ی واقعی آن چقدر می باشد ، اما تخمین زده می شود که ۲۵۰ میلیون دلار باشد .

این مبلغ در چهاربخش هزینه می شود :
مطالعه و تحقیق بر روی اطلاعاتی که دست به دست می گردد و تصویر نامطلوبی از دولت ایالات متحده ایجاد می نماید .
صورت حساب هایی که به مامورین دولتی تخصیص داده شده ،( که الگو برداری از مدل پرداخت های روزانه ی ژوزف گوبلز بوده که به دستگاه دولتی آلمان می پرداخته تا علیه اطلاعاتی که سینه به سینه می گشت جلوگیری به عمل آید .)
جریانات اطلاعاتی که آماده به خدمت برای رسانه های بزرگ می باشند .
و در آخر پرداخت هایی که به بلاگ هایی انجام می پذیرد که موضوع این جریانات را به خود اختصاص می دهند .

مبلغ ۴۰ میلیون دلار پنتاگون برای این جریانات در نظر گرفته شده است . موضوع انتقال این مبلغ از سوی وزارت امور خارجه برای آن است که منشاء نظامی این پرداخت هاپوشیده بماند و بگذارد تا دریافت کنندگان خوشبخت ،‌ آن راحت تر دریافت نمایند .
که از این پس توسط دانیل کیمج اداره خواهد شد ، Global Engagement Centerتلاش های
برای روسیه بوده ، وعلیه اطلاعاتی Radio Free Europeکه در گذشته مسئول
منتشر شده از کشور روسیه عمل خواهد کرد . برای همین هدف در ماه ژانویه ، کمیسیون سناتورهای وزارت امور خارجه این گذارش را منتشر ساخت :
Putin’s asymmetric assault on democracy in Russia and Europe: implications for U.S. national security
یورش غیر متقارن پوتین بر دموکراسی روسیه و اروپا :دست اندازی به امنیت ملی ایالات متحده .

از میان مطالعات هزینه شده در سال گذشته توسط وزارت دفاع ایالات متحده ، که به طور پیوسته
سازمان وابسته به جورج سوروس و همچنین سازمانی فرانسوی هزینه می شده ، GEC
بایدنام پیر هاسکی خبرنگار را همراه بیست تن دیگر از همکاران او را نام برد که به هنگام دوران Rue88انتخابات فرانسه به انتشار اخبار جعلی می پرداختند . پیر هاسکی مدیر مسئول خبرنگاری
می باشد و همچنین مدیر مسئول خبرگذاران بدون مرز .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian