امضا نمود تا طی آن بتواند پایگاه نظامی Seychellesکشور هند در ماه گذشته قراردادی را با
در آنجا به وجود آورد که در کادر طرح امنیت و توسعه و تحول تمام منطقه قرار دارد
Security and Growth for All in the Region – SAGAR

دولت نارندرا مودی ، می خواهد ارتش خود را در اقیانوس هند گسترش دهد ، چرا که چین دو پایگاه نظامی در جیبوتی و سری لانکا ( هامبانتوتا ) به وجود آورده و در حال گفتگو برای ایجاد پایگاه سومی در مالدیو می باشد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian