ولترشبکه

به وجود می آورد Seychellesکشور هند پایگاه نظامی در

+

امضا نمود تا طی آن بتواند پایگاه نظامی Seychellesکشور هند در ماه گذشته قراردادی را با در آنجا به وجود آورد که در کادر طرح امنیت و توسعه و تحول تمام منطقه قرار دارد Security and Growth for All in the Region – SAGAR

دولت نارندرا مودی ، می خواهد ارتش خود را در اقیانوس هند گسترش دهد ، چرا که چین دو پایگاه نظامی در جیبوتی و سری لانکا ( هامبانتوتا ) به وجود آورده و در حال گفتگو برای ایجاد پایگاه سومی در مالدیو می باشد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.