ژان ایو لو دریان ، وزیرامور خارجه ی فرانسه در ۲۷ ماه فوریه ۲۰۱۸ به مسکو رفت .خبرگذاری های فرانسه این ملاقات را به صورت تلاش پاریس برای کمک به مردم غوطه ی شرقی در سوریه قلمداد کردند . در واقع این ملاقات از مدت ها پیش تعیین شده بود ، و هدف آن ارتباطات فرهنگی میان دو کشور بوده است .

آقای لو دریان از این سفر خود بهره برد تا مشخص کند سه گروه مسلح اصلی در غوطه که شامل فیلق الرحمن ، جیش الاسلام و احرار الشام می باشند به رئیس شورای امنیت سازمان ملل به جهت تضمین حمایت خود برای خاتمه دادن به جنگ افروزی ها ، نامه نوشته اند . برای روشن کردن این موضوع او ازمشارکت آنها به جهت عقب نشینی بشر دوستانه صحبت کرد ، که به لحاظ حقوقی همان مفهوم را نمی رساند . چرا که او اضافه نمود : رژیم بشار الاسد باید در این امر مشارکت خود را اعلام نماید.

به نظر می رسد آقای لو دریان فراموش کرده که حکومت دمشق به دست یک فرد خاصی اداره نمی شود ،و در سازمان ملل با نام جمهوری عرب سوریه ثبت شده است . و همچنین نمی داند که سفیر سوریه در سازمان ملل بشار جعفری می باشد و به نمایندگی از طرف دولت خود موافقت دمشق را بر عهد نامه ی ۲۴۰۱ تسلیم نموده .

و خبرگذاری های فرانسوی گوش به سخنان سرگئی لاورو وزیر امور خارجه ی روسیه در برابرAFP
ژان ایو لو دریان ندادند . او در اشاره ای روشن به کشور فرانسه که چندین افسر نظامی خود را برای کادر بندی عناصر جهادی القاعده در غوطه ی شرقی فرستاده ، اعلام کرد : آنهایی که بر تروریست ها تسلط دارند که در حال بمباران دمشق می باشند ، باید مسئولیت این کار خود را بپذیرند و بدانند که باید اجرای معاهدات شورای امنیت را تضمین نمایند .

از ابتدای ترک مخاصمات که ازشورای امنیت تصمیم آن گرفته شده بود ، سه گروه که توافق خود را به مدیر شورای امنیت اعلام نموده بودند ، بی وقفه در حال بمباران راه ارتباطی می باشند که اجازه می دهد افراد غیر نظامی منطقه را ترک کنند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian