ارتش آلمان در راستوک که مقر ناتو می باشد ، در حال انجام تدابیری است تا در برابر جنگ احتمالی دریایی با روسیه آماده باشد ( تصویر بالا ) ، همچنین مقر ناتو نیروی دریایی آلمان و لهستان را در محل خود به یکدیگر متصل می کند .

لهستان که بخشی از ساحل دریای بالتیک را در اختیار دارد ، اداره ی نیروی دریایی خود را به کشور آلمان محول نموده .

قرار است که سه زیر دریایی به لهستان به قیمت ۲/۴ میلیاردThyssenKrupp Marine Systems
دلار بفروشد . به لحاظ قوانین اتحادیه ی اروپا ،ورشو باید به پیشنهادات فرانسوی
توجه کند .Kockums , filiale de Saab و سوئدیNaval Group . ex-DCNS

Baker &McKenzieدر سال ۲۰۰۲ ، به لحاظ پیشنهاد کریستین لاگارد وکیل کابینه ی
لغو کرد Airbus Lockheed-Martinکشور لهستان تمام قرار دادهای خود را با
تمام کمک های اتحادیه ی اروپا برای ارتقای کشاورزی لهستان به کار رفته تا آن را به سطح مطلوب اتحادیه ی اروپا در آورد و برای خرید هواپیما اختصاص دهد ، تا بتواند هزینه ی عملیات ایالات متحده علیه عراق را تامین نماید .

در پایان سال ۲۰۱۶ ، ارتش لهستان ناگهان تمامی قرار دادهای خود را با هلیکوپتر های ارباس لغو نمود تا در عوض ۵۰ عدد کاراکال خریداری نماید.

در آن زمان کشور لهستان شرکت بوینگ ایالات متحده را برگزیده بود . از آنجاییکه در نظر کمپانی
ارباس ، در این قرار داد جعلی صورت گرفته بود ، به اتاق بازرگانی سوئد در انستیتوی داوری شکایت نمود

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian