Planen ble kunngjort for tre år siden, under Obama-administrasjonen. Pentagon hadde offisielt sagt: «For å møte russisk aggresjon vurderer De Forente Stater å utplassere bakkeraketter i Europa».

Nå, under Trump-administrasjonen, er planen offisielt godkjent. I finansåret 2018 har kongressen i USA gått med på å finansiere «et program for forskning og utvikling av et bakke-basert mobilt Cruise-missil». Det er et atomvåpen med middels rekkevidde (mellom 500 og 5500 km). De er lik de 112 cruise atomrakettene som USA hadde utplassert i Comiso på 1980-tallet.

Disse ble fjernet sammen med Pershing 2 ballistiske missiler som var utplassert av USA i Tyskland. Samtidig fjernet Sovjet sine SS-20-raketter i Sovjetunionen etter avtalen som ble inngått i 1987 - Treaty on Intermediate Nuclear Forces (INF). Avtalen forbyr utplassering av bakke-baserte missiler med en rekkevidde på mellom 500 og 5500 km.

Nå beskylder Washington Moskva for å utplassere missiler av denne kategorien, og de erklærer at: «Dersom Russland fortsetter å bryte INF-avtalen, vil heller ikke USA lenger være bundet til denne avtalen». Det vil si at USA vil være fri til å utplassere nye bakke-baserte mellomdistanse atom-missiler i Europa.

Men de overser et avgjørende faktum: de russiske missilene (om man antar at deres rekkevidde er av mellomdistanse-typen) er kun utplassert til forsvarsformål på russisk område, mens USAs mellomdistanse-missiler vil bli utplassert i offensive posisjoner i Europa, nært russisk område. Det er som om Russland hadde utplassert atom-missiler i Mexico som pekte på De Forente Stater.

Etter hvert som USA/NATO fortsetter denne raske utviklingen, så vil utplasseringen av slike missiler i Europa bare øke.

Og i mellomtiden testet Ukraina tidlig i februar bakke-baserte mellomdistanse missiler - og de var ganske sikkert produsert med assistanse fra USA.

Disse nye atom-missilene fra USA - som er mye raskere og mer presise enn cruise-missilene på åttitallet - vil bli utplassert i Italia og antakelig i øst-europeiske land. ´De kommer i tillegg til de B61-12 atombombene som USA vil utplassere i Italia og andre land fra 2020.

I Italia vil de nye cruise-missilene antakelig bli plassert på Sicilia igjen, men ikke nødvendigvis i Comiso. På øya er det to USA-installasjoner av strategisk betydning.

MOUS bakkestasjonen i Niscemi er én av fire i verden (2 i USA, 1 i Australia og 1 på Sicilia) med satellitt-kommunikasjonssystem som står i forbindelse med alle USA-styrker, til og med atom-styrker, uansett hvor i verden de må befinne seg.

JTAGS er en mottaks-og transmisjons-stasjon med satellitt-mottak for USAs «rakettskjold» som skal bli operativt i Sigonella. Dette er én av fem i hele verden (de andre er i USA, Saudi-Arabia, Sør-Korea og Japan). Stasjonen, som er transportabel, kan ikke bare brukes til anti-missil forsvar, men også til angreps-operasjoner, skutt ut fra forhånds-utplasserte baser som de i Italia.

I «Nuclear Posture Review 2018» erklærer Pentagon: «De Forente Stater vil nå forhåndslagre atomvåpen i Europa for å forsvare NATO. Disse styrkene vil være en viktig politisk og militær forbindelse mellom Europa og Nord-Amerika».

Ved å lenke oss til USAs strategi, ikke bare militært, men også politisk, forandrer USA vårt land stadig mer til en utplasserings-base for sine atomvåpen rettet mot Russland. De gjør oss derfor til et framstående mål for Russlands atomvåpen.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no
Kilde
Il Manifesto (Italia)