ممکن است مسکو از سیستم های ارتباطی بین المللی اینترنت و سویفت خارج شود .

قوانین روسیه شبکه های اوپراتوری را که در روسیه فعالیت دارند ،موظف می کنند تا گذارش داده های شخصی کاربران را به آنها بدهند ، اما بسیاری از شرکت های ایالات متحده حاضر نیستند تا این قوانین را به اجرا در آورند: در حالی که این داده ها به طور غیر قانونی به ایالات متحده ارسال می شوند ، آنهم برای سرویس های اطلاعاتی
National Security Agency

بنابر گذارش مشاور پرزیدنت پوتین، جرمن کلنمنکو ،که در ارتباط با شبکه های مخابراتی می باشد :بخش وزارت بازرگانی ایالات متحده حاضر نشده تا کنترل شبکه های اینترنتی به صورت بین المللی باشد . کشور روسیه از ابتدای ماه مارس قصد دارد تا از سیستم ارتباطی ایالات متحده خارج شود و سیستم ارتباطی خود را راه اندازی کند .

آرکادی دوورکوویچ که عضو وابسته نخست وزیر و خود اقتصاد دان و شطرنج باز می باشد مشخص کرده که بانک های روسی ، که توسط جریان تحریم های یک جانبه ی کشورهای غربی قادر به فعالیت نمی باشند ( آنهم بعد از سال ۲۰۱۴ با الحاق کریمه ) سیستم موازی خود را به وجود آورده اند که به آنها اجازه می دهد به زودی از سیستم انتقال پول بین بانکی سویفت خارج شوند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian