جمهوری عرب سوریه در حال جابجایی مبارزین گروه های مسلح غوطه ی شرقی در ۹ ماه مارس ۲۰۱۸ بوده است . آنها به همراه سلاح های شخصی خود ( و نه سلاح های سنگین ) توسط اتوبوس به سوی ادلیب برده شدند .

شهروندان آزاد شده ، در تاریخ ۱۴ ماه مارس به ارتش آزاد سوریه پیوستند . تعداد آنها را در آن روز ۱۲۰۰۰نفر برآورد نمودند . حدود ۸۰۰ نفر در ساعت، توانستند از گذرگاه حاموریه عبور کنند . دمشق امیدوار است بتوانند ۱۳۰۰۰ نفر دیگر را در تاریخ ۱۶ ماه مارس نجات دهد .

تمام این فرایند توسط ارتش روسیه کنترل می شود که نیروی زمینی آن در منطقه حضور دارد .

به مانند بخش شرقی حلب ، شهروندان غیر نظامی از محل اقامت و کمک های اولیه برخوردار خواهند شد . سرویس های امنیتی کوشیده اند تا مشخصات شخصی هر یک از این افراد را شناسایی کنند تا از ورود عناصر جهادی به میان آنها جلوگیری به عمل آید.

انتظار می رود که حدود ۲۰۰۰۰ شهروند غیر نظامی دیگر به دمشق پناهنده شوند ، که به این ترتیب برای اسکان آنها مشکلات فراوانی به وجود خواهد آمد ، به خصوص که کشورهای غربی در حال کمک به عناصر جهادی می باشند ، و شهروندان سوریه را که به جمهوری عرب کشور خود وفادار مانده اند ، به حال خود رها کرده اند .

جمعیت ساکن غوطه از پنج سال پیش زندانی عناصر جهادی بوده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian